Lyssna

Studie- och yrkesvägledning

Till studie- och yrkesvägledaren (SYV) kan eleverna vända sig när det gäller frågor om studier och yrken.

SYV

  • har vägledande samtal med elever, enskilt och i grupp (se nedan)
  • samverkar med lärare och elevhälsoteam för att alla elever ska göra väl underbyggda studie-och yrkesval till gymnasiet.
  • samverkar med lärarna genom olika former av vägledning, informationsinsatser och studiebesök.
  • hjälper till med gymnasievalet
  • organiserar praktisk arbetslivsorientering (PRAO) i åk 8


I samtalet med SYV utgår vi från elevens intressen och förmågor.

Under samtalet kan eleven:

  • få stöd i frågor kring studier, yrken och framtid.
  • få hjälp med att fundera på: Vem är jag? Vad kan jag? Vad vill jag?
  • sätta upp mål för vidare studier.

Se även under rubriken Vad är vägledning?Kontakt

Frida Lagemyr, studie- och yrkesvägledare (SYV)
031-724 61 87
frida.lagemyr@harryda.se