Kontakt
Lyssna

Ekdalaskolans kvalitetsarbete

Våra barn och elever är morgondagens världsmedborgare. Vi har förmånen att få vara deras guider under några år tills den dag de ska ta nästa stora steg i livet. Vi ska ge dem stabila rötter och starka vingar för att de ska kunna ta sig an framtiden.

Skolan och omvärlden

För oss som arbetar på Ekdalaskolan är det viktigt att våra elever utvecklas såväl socialt som kunskapsmässigt under åren på skolan. Vi är väl medvetna om att konkurrensen till de nationella gymnasieprogrammen är stenhård varför vi vill säkerställa att de elever som lämnar Ekdala ska komma in på de programm de önskar. De ska även vara väl förberedda och klara av att slutföra det program de kommer in på med gott resultat så att de sedan kan välja sin väg i livet, oavsett om det gäller fortsatta studier eller om de vill slå sig in på arbetsmarknaden. 

Under de senaste läsåren har vi på Ekdalaskolan arbetat med att utveckla vårt arbete utifrån kapitlet 2.6 ”Skolan och omvärlden” i Lgr 11. Vi har anammat tanken om att studie- och yrkesvägledningen är allas ansvar, men den föresatsen behöver konkretiseras i praktiken så att innehållet integreras i det vardagliga skolarbetet. Därför har vi under läsåret arbetat med att göra vår egen ”Plan för Skolan och omvärlden” utifrån det kommunala skelett som existerar. En bärande idé har blivit att skapa fler besök i samhället där skolan och verkligheten möts så att skolan kan få en större roll i närsamhället. I planen bryts därför läroplansuppdraget ner till undervisningen i varje ämne. Vidare beskrivs det arbete vår studie- och yrkesvägledare gör med eleverna, enskilt och i grupp.

För vår del innebär utvecklingsarbetet att vi får upp blicken för vad vi bör göra och varför för att vi ska ”öppna våra elevers ögon” inför den mängd av utbildningar, yrken och branscher som finns så att våra elever gör väl medvetna val och slutar grundskolan med en utvecklad valkompetens.

Strategin är således att vi ska organisera och genomföra undervisningen så att eleverna kan göra väl underbyggda val av fortsatt utbildning genom att de förstår syftet och nyttan av varje ämne i relation till sina kommande studie- och yrkesval. 

Nästa steg kan vara att skapa riktigt skarpa projekt i undervisningen genom t ex samarbeten i närsamhället där någon lägger en beställning av ett uppdrag till en grupp elever. På så vis får våra elever samarbeta med externa aktörer vilket ger mer nerv i skoluppgifterna.

På det här sättet hoppas vi i skolledningen att vi kommer att komma ännu närmare vår vision: Att skapa världens bästa skola!

Mikael Svensson och Sanna Ingelstam-Duregård, skolledning

Kontakt

Rektorer

Sanna.Ingelstam-Duregård, 
031-724 61 90
mailto:sanna.ingelstam-duregard@harryda.se

Sanna Ingelstam-Duregård,
031-724 61 90
sanna.ingelstam-duregard@harryda.se