Kontakt
Lyssna

Kontaktuppgifter

 


Funktion

Namn/e-post

Nummer

Frånvaroanmälan elever


0515-77 76 05

Skoladministratör

Karin Merkelllänk till annan webbplats

031-724 61 92

SYV (Studie- och yrkesvägledare)

Frida Lagemyr

031-724 61 87

Skolsköterska


Jeanette Rohdin

031-724 61 98

Kurator

Sofia Kareliusson

031-724 61 89, 0732-57 62 98

Specialpedagog

Madelaine Andréasson

070-191 47 41

Speciallärare

Emelie Mellberg


Speciallärare

Anna Bylund Oud


Speciallärare

Stefan Bromander


Lärare i Svenska som andraspråk

Andreas Karlsson

0732576388

Socialpedagog

Sofia Eriksson

0732-31 68 99

Fritidsledare

Frida Bednarz

 031- 724 61 00 (växel)

Fritidsledare

Göran Forsberg

031- 724 61 00 (växel)

Skolrestaurangen

Ekdalaskolan Köket

031-724 61 99

Vaktmästare

Izudin Haliliovic

031-724 61 94, 0704-67 50 80

Bibliotekarie

(torsdagar)

Karin George


Arbetslag 6,8


031-7246447

Arbetslag 7,9


031-7246353


Kontakt

Frånvaroanmälan:
0515-77 76 05

Patrik Johansson,
rektor
031-724 61 85
patrik.johansson@harryda.se

Sanna Ingelstam-Duregård,
rektor
031-724 61 90
sanna.ingelstam-duregard@harryda.se

Karin Merkell,
skoladministratör
031-724 61 92
mailto:karin.merkell@harryda.se