Kontakt
Lyssna

Kontaktuppgifter

Våra e-postadresser

 

Lärarnas e-postadress förnamn.efternamn@harryda.se

Övrigas e-postadresser förnamn.efternamn@harryda.se

Arbetslag 6 nås på tel 031-724 63 53

Namn

Mentor i klass

Ämnen

Mirza Saltagic (MiS)

18:1

NO, Matematik

Nicholas Wallin Nastaij (NWN)

18:2

Idrott och hälsa, SO

Jenny Ahlgren (JA)

18:3

Svenska, SvA,  Engelska

Patrik Dahlberg

18:4

Bild

Katarina Hagberg (KH)

FL*

Bild

Pernilla Höjer (PH)

18:5

NO, Teknik, Matematik

Åsa Drape Ulander

18:6

SO, Engelska

Moa Deshayes (MD)

TL*

Slöjd

Jacob Holmin

18:7

SO, Idrott och hälsa

Felicia Leijon


18:8

Slöjd

Madelaine Andreasson


Svenska, SvA


 Arbetslag 8, nås på tel 031-724 63 53

Namn

Mentor i klass

Ämnen

Moa Malkan (MoM)

16

Svenska, SvA, Engelska

Kali Mukerdji (KM)

16:1

NO, Matematik

Dan Balldin (DB)

16:2

Idrott och hälsa, SO

Olli Skogsbryne (OS)

16:3

Musik, SvA

Linnea Andersson (LA)

16:4

Svenska, Spanska

Lotta Hammarström Granath (LHG)

16:5

Matematik, Teknik

Arbetslag7, nås på tel 031-724 64 47

Namn

Mentor i klass

Ämnen

Jenny Olofsson Reijer (JR)

17:1

Matematik, NO

Ann-Britt McLean (ABM)

17:2

Engelska, Tyska

Ulf Ellbring (UE)

17:3

SO

Emma Kämpe (EK)

17:4

SO, Svenska

Johan Sundqvist (SJ)

17:5

Matemtik, NO

Jesper Aaröe (JAa)

17:6

Slöjd

Ulrika Jonsson (UJ)

17:6

Slöjd

Margarita Zaragatzky (MZ)

17

Franska

Szabina Zelei (SZ)

17

Spanska, Engelska

Annelie Josefsson

17

Spanska, Engelska

Johana Delgado (JD)

17

Spanska

Andreas Karlsson (AK)

17

Svenska, SvA, SO

Maria Magnusson 

(MM)

17

Matematik, HKK


Arbetslag 9, nås på tel 031-724 64 47

Namn

Mentor i klass

Ämnen

John Mellblom

15:1

Matematik, NO, Teknik

Anna-Carin Camnert (AC)

15:2

Svenska, Engelska

Gunilla Molin (GM)

15:3

Svenska, Drama

Ragnar Höglund (RH)

15:4

Musik


Kontakt

Frånvaroanmälan:
0515-77 76 05

Patrik Johansson,
rektor åk 7 & 9
och blivande åk 6
031-724 61 85
patrik.johansson@harryda.se

Sanna Ingelstam-Duregård,
rektor åk 6 & 8
031-724 61 90
sanna.ingelstam-duregard@harryda.se

Charlotte Cederström,
skoladministratör
031-724 61 92
charlotte.cederstrom@harryda.se