Kontakt
Lyssna

Ekdalaskolan

Ekdalaskolan vill att varje elev hos oss ska finna sin egen drivkraft och tro på framtiden. Vi arbetar utifrån kommunens pedagogiska helhetsidé Rötter och vingar för att stärka varje elevs självkänsla och kunskapsutveckling.

Ekdalaskolan byggdes på 50-talet och ligger i centrala Mölnlycke. Idag tar skolan emot cirka 270 elever i årskurs 6 till 9. Skolan har också en muskprofil i samarbete med Kulturskolan.
Information om musikprofil

Ekdalaskolan är en skola i rörelse och förändring. Vi gör mycket bra, men arbetar ständigt för att bli bättre - med små förändringar på kort sikt men också visionärt, utifrån forskning och beprövad erfarenhet.

Alla lika - alla olika

Trygghet och trivsel är avgörande för att eleverna ska lyckas i skolan. Genom våra terminsenkäter vet vi att den är hög på Ekdalaskolan. I vårt likabehandlingsarbete vill vi främja gemenskapen på skolan genom förebyggande arbete såsom skolgemensamma VI-dagar och livskunskapskurser klassvis i varje årskurs. Vi är en skola med stor mångfald, vilket är en  fantastisk tillgång. Genom att lära oss av varandra ökar vår förståelse för att vi är alla lika, men också alla olika.
Läs vår likabehandlingsplanPDF

Alla ska lyckas

Måluppfyllelsen på skolan är god och de flesta elever kommer in på den utbildning de önskar i gymnasiet. Vi följer regelbundet upp elevernas resultat för att kunna ge stöd när så behövs. Det kan till exempel handla om extra anpassningar i klassrummet, baskurser på elevens val, enskild studiehandledning eller extra lektioner. Arbetslaget arbetar tillsammans kring eleverna med stöd av elevhälsoteamet. Inom elevhälsan arbetar specialpedagoger, skolsköterska, psykolog, kurator, ungdomsarbetare samt socialpedagog.
Elevhälsoteamet på Ekdalaskolan

Drivkraft och helhetssyn

Sedan flera år arbetar skolan med ett språkinriktat arbetssätt i alla ämnen. Med  nya ord och begrepp växer kunskap och förståelse. Vi strävar också att ge eleverna en helhet i sitt lärande genom att ämneslärarna samarbetar i större och mindre projekt och teman. Här är skolbibliotekarien en viktig resurs. Varje höst genomförs en temavecka om hållbar utveckling som avslutas med en kväll öppen för vårdnadshavare och allmänhet. Detta år har klasserna arbetat med förslag till stadsplaneringen av Landvetter södra. På sikt hoppas vi kunna utveckla fler så kallade "skarpa projekt" där vi, i samspel med närområde och omvärld, kan göra riktig nytta. Vi har också, tillsammans med kommunen, tagit kontakt med Homa bays kommun i Kenya, som vi hoppas kunna utveckla ett samarbete med.

Lärande pågår

Vårt schema består av fyra arbetspass om dagen med två 20-minutersraster för- och eftermiddag samt lunchrast. Måndag och tisdag är skoldagen kl 9-16 (cirka) och torsdag till fredag kl 8-15.30. Syftet är att fokusera på (endast) fyra ämnesprocesser om dagen samt ge utrymme för nödvändiga pauser. Att börja lite senare på dagen är, enligt forskning, en anpassning till de flesta tonåringars morgontrötthet. På rasterna kan eleverna låna spel, bollar med mera av fritidsledarna eller bara vara i elevcaéet.
Öppen skola

Dialogen skola-hem

Skolan värnar om en god kommunikation med hemmen vilket sker bland annat genom rektorernas månadsbrev och via lärplattformen Unikum där vårdnadshavare kan följa elevens lärande och utveckling. Varje termin genomförs utvecklingssamtal och föräldramöten för klassen/årskursen samt på våren så kallade aktiva föräldramöten. Skolans brukarråd är också ett viktigt forum för dialog.

I Ekdalaskolans lilla gula PDFhar vi samlat viktig information till hemmen om våra planer, ordningsregler samt olika praktiska frågor.

Ekdalaskolan har sedan flera år ett gemensamt ledarskap med två rektorer: Mikael Svensson och Sanna Ingelstam-Duregård. Kontakta oss gärna!

Välkommen till Ekdalaskolan – en skola som vill erbjuda varje elev en plats för lärande och utveckling.

Prenumerera på nyheter från Ekdalaskolan

När sidan uppdateras med nyheter får du ett mejl.
Anmäl dig med din e-postadress och ett kryss i rutan.
Du kan avanmäla dig via ett kryss i rutan Avsluta prenumeration.

Nyheter


Kontakt

Frånvaroanmälan:
0515-77 76 05

Ekdalaskolan
Skolvägen 4
435 30 Mölnlycke

Karta (från hitta.se)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mikael Svensson,
rektor åk 6 & 8
031-724 61 85
mikael.svensson@harryda.se

Sanna Ingelstam-Duregård,
rektor åk 7 & 9
031-724 61 90
sanna.ingelstam-duregard@harryda.se

Frånvarorutiner

Sjukanmälan görs innan kl 8 på tel 0515-77 76 05
Våra rutiner är:

1. Förälder anmäler sitt barn som frånvarande på tel. 0515-77 76 05 eller i Skola24, före dagens första lektion på morgonen. Frånvarande elev registreras då som giltig frånvaro i Skola 24. Elev behöver sjukanmälas varje dag och helst före klockan 8
2. Den lärare som har klassen första lektionen på morgonen stämmer av frånvaron och ser om det är någon elev som ej är anmäld frånvarande. Lärare eller annan personal (enligt ansvarslista) ringer till förälder senast efter första lektionen.
3. Efter skoldagens slut ska förälder som är registrerad i Skola 24 få ett mail om barnet varit frånvarande under dagen


Logotyp. Tillgänglighetsinformation, databas om lokalers tillgänglighet

Skolan finns med i tillgänglighetsdatabasen.