Kontakt
Lyssna

Djupedalsskolans kvalitetsarbete läsåret 19/20

Rötter och Vingar – vår helhetsidé för en hållbar framtid

Alla som arbetar i verksamheten ska bidra till att barn och unga utvecklar omtanke om sig själv, andra och sin omvärld.

Rötterna står för demokratiska värden, kompetens, trygghet och självkänsla.

Vingarna står för nyfikenhet, kreativitet och mod att lära sig nytt.

Djupedalskolans systematiska kvalitetsarbete

Helhetsidén Rötter och Vingar beskriver vad barn och elever ska få möta i grundskolan. Utifrån detta har varje skola ett kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete, där prioriterade mål sätts och följs upp för att utveckla verksamheten.

Skolans prioriterade mål läsåret 19/20

Att bibehålla en hög måluppfyllelse genom ett aktivt och elevnära elevhälsoarbete.

. Att stärka elevernas hälsa

. Att förbättra det ämnesövergripande arbetet

. Att lärarna ska arbeta kollegialt runt differentiering/anpassning av lärmiljön.

Exempel på arbete för att öka kvalitéten

- Genom pulspass i år 7-9, att uppmuntra elever att vara utomhus på raster, att promenera inom Mölnlycke, avgränsa mobilanvändandet under skoltid, att medvetet arbeta runt psykisk hälsa mm.

- För att förbättra det ämnesövergripande arbetet tänker vi oss att vi kan göra det inom vårt arbete med temaveckan Allas Lika Värde, Framtidsplanen och inom sex- och samlevnadsundervisningen. Här behöver vi utveckla det normkritiska förhållningssättet och förbättra språkbruket.

- Lärarna kommer att ingå i kollegiala arbetsgrupper där vi kommer att dela och lära av varandra runt differentiering/anpassning av lärmiljön. Vi kommer att ta hjälp av Ulf Blossings bok Kollegialt lärande-Resan mot framtidens skola. Grupper kommer att vara ledda av förstelärare, speciallärare och rektorer. Lärarna har också fått en utbildningsdag runt kooperativt lärande.

Birgitta Lager och Kristina Edeland/rektorer