Kontakt
Lyssna

Djupedalsskolans kvalitetsarbete

Våra elever är framtidens världsmedborgare. Vi rustar eleverna med en god värdegrund, demokratiska värderingar, goda kunskaper och färdigheter. Vi vill att alla tar avstånd från diskriminering, trakasserier och kränkningar. Vi vill att alla ska lyckas väl utifrån sina framtidsval.

Våra ledord är trivsel, trygghet, tillsammans, tydlighet. På hösten lägger vi fokus på relationer. På våren lägger vi fokus på kunskaper.

Nulägesbeskrivning 

Vi har en trivsam skola där elever, personal och skolledning trivs och arbetar bra tillsammans. Samverkan med vårdnadshavare är god. Vi arbetar aktivt med att elevhälsan börjar i klassrummet, den digitala utvecklingen fortskrider på grupp- och individnivå och lärandet för alla våra elever går framåt.

Träningsskolan är ett inkluderat arbetslag i skolan. Likaså är fritidsklubben. Eleverna trivs bra i båda verksamheterna.

Måluppfyllelsen våren 2018 var hög (år 6 228, år 9 235). Behörigheten till gymnasiet var 92,5%.

Positiva faktorer är och har varit

Att elevhälsoteamet besöker varje årskurs/arbetslag enligt kalendarium, med syfte att nå ett ökat samarbete med lärarna och tidigt sätta in åtgärder som främjar elevernas lärande.

Extra anpassningar har blivit en naturlig del av det kollegiala lärandet.

Lärarna arbetar aktivt för att eleverna ska bli mer och mer involverade och medvetna om syfte, mål och mening. För detta används även elevledda utvecklingssamtal.

Skolbiblioteket och Studie- och yrkesvägledningen är mycket delaktiga för att förstärka elevernas måluppfyllelse och framtidstro.

Kommunikationen med vårdnadshavare fungerar väl både vad det gäller samtal och att de kan följa sitt barns kunskapsutveckling i Unikum.

Eleverna som slutade år 6 har till stor del haft samma lärare från år 4-6. I år 9 lämnade för första gången två av tre klasser Djupedalskolan efter en sammanhängande skoltid här från årskurs 4.

Överlämningen från tidigare skolor till Djupedalskolan fungerar väl, vilket även överlämning till gymnasium gör.

Enhetens prioriterade mål 2018/2019 

Att bibehålla en hög måluppfyllelse för våra elever.

Elever, vårdnadshavare och lärare ska känna igen sig från lärare till lärare och mellan ämnen. Genom kollegialt samarbete samverkar lärarna i syfte att gynna elevernas utveckling mot kunskapsmålen.

Att främja ett aktivt klassrumsnära elevhälsoarbete.

Elevhälsan börjar i klassrummet där alla elever får plats, det är goda relationer, elever och vårdnadshavare är delaktiga i lärandet och kollegor tar hjälp av varandra för att gynna elevernas utveckling mot sina mål.

Rektorer,

Birgitta Lager och Kristina Edeland