Lyssna

Detta är fritidsklubben

Fritidsklubben är belägen i Djupedalskolan i Mölnlycke. På Fritidsklubben kan vi erbjuda barn i årskurs 4 och 5 en lite friare verksamhet efter skolans slut samt heldagar under lov och lovdagar.

Öppet

Vardagar: efter skoldagens slut till kl 16.30
Lovdagar 09.00-16.00

Mål med fritidsklubben

Målet är att träna barnen att ta eget ansvar, känna sig trygga i gruppen och bland vuxna samt känna sig säkra i sin roll. Vi ska ju ha roligt tillsammans!

För vem

Fritidsklubben tar emot barn som går i 4:an, 5:an och 6:an på Djupedalskolan.

Vad kostar det?

Avgiften för fritidsklubb efter skoldagar är 1000 kr per termin.
Avgiften för fritidsklubb efter skoldagar och på lovdagar är 1900 kr per termin.

Måltidskostnaden, det vill säga mellanmål på skoldagar samt mellanmål och lunch på lovdagar är inkluderad i avgiften. 

Hur?

Fritidsklubben ger barnen lite friare tyglar än vad de haft innan och det ingår som ett led i målet att utveckla förmågan att klara sig mer på egen hand och att ta eget ansvar.

Fritidsklubben fungerar som en träffpunkt alternativt fritidsgård efter skolans slut.

Träffa kompisar är viktigt och "leka" och spela är en bra avkoppling innan man eventuellt måste dra vidare till nästa aktivitet, till exempel fotbollsträning.

Någon dag i veckan har vi tillgång till gymnastiksalen där vi kan röja med allt från innebandy till gunga i lianerna och leka jage.