Lyssna

Djupedalskolan

Djupedalskolan byggdes 1981 och är idag en grundskola med årskurserna 4-9 och grundsärskola. Här vistas dagligen cirka 450 elever och 70 vuxna.

Trygghet, trivsel, tillsammans, tydlighet

Vi har en trivsam skola där elever, personal och skolledning trivs och arbetar bra tillsammans. Samverkan med vårdnadshavare är god. Vi arbetar aktivt med att elevhälsan börjar i klassrummet, den digitala utvecklingen fortskrider på grupp- och individnivå och lärandet för alla våra elever går framåt.

Arbetsro och goda resultat

Vi är en skola där vi tillsammans arbetar för att skapa ett gemensamt synsätt kring alla våra elevers lärande. Vi ser det som en styrka att ha möjlighet till att ge eleverna en trygg skoldag där allas lika värde är i fokus. Ett gott samarbete med vårdnadshavare är något vi lägger stor vikt vid och ser som en viktig del i vårt arbete. Vi arbetar även aktivt med att forma vår undervisning med hjälp av digitala verktyg. Unikum är vår lärplattform och eleverna använder digitala verktyg såsom HP Stream, Chromebook och iPad.

Undervisningen anpassas efter varje elevs behov på så sätt att det finns möjlighet att använda alternativa verktyg. Våra elever ges möjlighet att lära utifrån sina förutsättningar och redovisa på olika sätt.

Det är viktigt att eleverna vet vad som förväntas och kan vara delaktiga i utformandet av undervisningen. Vi har elevledda utvecklingssamtal.

Måluppfyllelsen våren 2019 var hög (år 6 238, år 9 236,5). Behörigheten till gymnasiet var 88,4%.

Vi på vår skola vill att eleverna ska:

  • Mötas av vuxna som ser dem och intresserar sig för dem som individer och i grupp.
  • Utveckla en känsla av att de kan förverkliga sina drömmar och utveckla sin kreativitet
  • Utveckla förmågor och erövra goda kunskaper för vidare studier.
  • Utveckla känslan av att olika är bra.

Våra elever är framtidens världsmedborgare. Vi rustar eleverna med en god värdegrund, demokratiska värderingar, goda kunskaper och färdigheter. Vi vill att alla tar avstånd från diskriminering, trakasserier och kränkningar. Vi vill att alla ska lyckas väl utifrån sina framtidsval.

Våra ledord är trivsel, trygghet, tillsammans, tydlighet. På hösten lägger vi fokus på relationer. På våren lägger vi fokus på kunskaper.

Frånvaroanmälan

Våra rutiner är dessa:

  1. Förälder anmäler sitt barn som frånvarande på tel. 0515-77 76 05, Skola24, före klockan 8 på morgonen. Frånvarande elev registreras då som giltig frånvaro i Skola 24. Elev behöver sjukanmälas varje dag före klockan 8.
  2. Den lärare som har klassen första lektionen på morgonen tar frånvaro och ser om det är någon elev som ej är anmäld frånvarande. Lärare ringer själv (eller genom fritidsledare eller skolassistent) till förälder senast efter första lektionen.
  3. Efter skoldagens slut ska förälder som är registrerad i Skola 24 få ett mail om barnet varit frånvarande under dagen.

Kontakt

Catharina Persson Skoladministratör
031-724 82 22
catharina.persson@harryda.se

Kristina Edeland
Rektor åk 4-6 och grundsärskolan
031-724 82 24
kristina.edeland@harryda.se

Birgitta Lager,
Rektor åk 7-9
031 - 724 82 25
birgitta.lager@harryda.se
Djupedalskolan
Rullstensvägen 1
435 41 Mölnlycke