Kontakt
Lyssna

Djupedalskolan

Läs om Djupedalskolan i GP härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs om våra duktiga elever som var med i tävlingen Toughest härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Djupedalskolan byggdes 1981 och är idag en grundskola med årskurserna 4-9 och en träningsskola. Här vistas dagligen cirka 420 elever och 60 vuxna.

Trygghet, trivsel, tillsammans

Djupedalskolans elever har under flera år visat samma goda resultat i skolans trivselenkät. De uttrycker att de trivs mycket bra i skolan, att de känner sig trygga på rasterna och har någon att vara tillsammans med. De ger också uttryck för att elever och vuxna bemöter varandra med respekt och trevlig attityd.

Djupedalskolans nya plan mot kränkande behandling kan du läsa härPDF. Klicka härPDF för en lättläst version.

Arbetsro och goda resultat

Vi är en skola där vi tillsammans arbetar för att skapa ett gemensamt synsätt kring alla våra elevers lärande i årskurs 4-9. Vi ser det som en styrka att ha möjlighet till att ge eleverna en trygg skoldag där allas lika värde är i fokus. Ett gott samarbete med vårdnadshavare är något vi lägger stor vikt vid och ser som en viktig del i vårt arbete. Vi arbetar även aktivt med att forma vår undervisning med hjälp av digitala verktyg. Unikum är vår nya lärplattform sedan ett år tillbaka och vi arbetar aktivt med Google Apps for Education (GAFE) där bland annat Google Drive och Classroom ingår.

Vi på vår skola vill att eleverna ska:

Utveckla förmågor och erövra goda kunskaper för vidare studier.

Mötas av vuxna som ser dem och intresserar sig för dem som individer och i grupp.

Utveckla en känsla av att de kan förverkliga sina drömmar och utveckla sin kreativitet

Utveckla känslan av att olika är bra

Eleverna i grundsärskolan lyckas väl med sitt skolarbete och börjar på ett gymnasium de valt.

Undervisningen anpassas efter varje elevs behov på så sätt att det finns möjlighet att använda alternativa verktyg, såsom möjligheter med Chromebook, iPad, läspenna eller inläst material. Våra elever ges möjlighet att lära utifrån sina förutsättningar och redovisa på olika sätt.

Det är viktigt att eleverna vet vad som förväntas och kan vara delaktiga i utformandet av undervisningen. Detta är och har varit ett prioriterat utvecklingsområde under några år, vilket elever och lärare tränar sig på tillsammans. Vi har numer elevledda utvecklingssamtal.

Sjukanmälan

Våra rutiner är dessa:

  1. Förälder anmäler sitt barn som frånvarande på tel. 0515-77 76 05, Skola24, före klockan 8 på morgonen. Frånvarande elev registreras då som giltig frånvaro i Skola 24. Elev behöver sjukanmälas varje dag före klockan 8.
  2. Den lärare som har klassen första lektionen på morgonen tar frånvaro och ser om det är någon elev som ej är anmäld frånvarande. Lärare ringer själv (eller genom fritidsledare eller skolassistent) till förälder senast efter första lektionen.
  3. Efter skoldagens slut ska förälder som är registrerad i Skola 24 få ett mail om barnet varit frånvarande under dagen.

Kalender

Kalendern är tom

Kontakt

Frånvaroanmälan:
0515-77 76 05

Kristina Edeland, rektor
4-6, sär, fritidsklubb
031-724 82 24
kristina.edeland@harryda.se

Birgitta Lager, rektor
7-9, Särskild undervisningsgrupp
031 - 724 82 25
birgitta.lager@harryda.se

Catharina Persson, skoladministratör
031-724 82 22
catharina.persson@harryda.se

Djupedalskolan
Rullstensvägen 1
435 41 Mölnlycke

Skolans expedition 031-724 82 22

Logotyp. Tillgänglighetsinformation, databas om lokalers tillgänglighet

Skolan finns med i tillgänglighetsdatabasen.