Kontakt
Lyssna

Djupedalskolan

Välkomna till ett nytt låsår måndagen 19 augusti.

Vi samlas kl 9 på skolgården(Vid dåligt väder så är det samling i gymnastiksalen). Lunch serveras i skolrestaurangen. Skoldagen slutar kl 13. Fritidsklubben öppnar efter skoldagens slut. Mer info kommer igenom lärarna.


Djupedalskolan byggdes 1981 och är idag en grundskola med årskurserna 4-9 och en träningsskola. Här vistas dagligen cirka 440 elever och 60 vuxna.

Trygghet, trivsel, tillsammans, tydlighet

Djupedalskolans elever har under flera år visat samma goda resultat i skolans trivselenkät. De uttrycker att de trivs mycket bra i skolan, att de känner sig trygga på rasterna och har någon att vara tillsammans med. De ger också uttryck för att elever och vuxna bemöter varandra med respekt och trevlig attityd.

Arbetsro och goda resultat

Vi är en skola där vi tillsammans arbetar för att skapa ett gemensamt synsätt kring alla våra elevers lärande i årskurs 4-9. Vi ser det som en styrka att ha möjlighet till att ge eleverna en trygg skoldag där allas lika värde är i fokus. Ett gott samarbete med vårdnadshavare är något vi lägger stor vikt vid och ser som en viktig del i vårt arbete. Vi arbetar även aktivt med att forma vår undervisning med hjälp av digitala verktyg. Unikum är vår lärplattform och eleverna använder digitala verktyg såsom HP Stream, Chromebook och iPad.

Undervisningen anpassas efter varje elevs behov på så sätt att det finns möjlighet att använda alternativa verktyg. Våra elever ges möjlighet att lära utifrån sina förutsättningar och redovisa på olika sätt.

Det är viktigt att eleverna vet vad som förväntas och kan vara delaktiga i utformandet av undervisningen. Vi har elevledda utvecklingssamtal.

Eleverna i både grundskola och grundsärskolan lyckas väl med sitt skolarbete och börjar på ett gymnasium de val

Vi på vår skola vill att eleverna ska:

• Utveckla förmågor och erövra goda kunskaper för vidare studier.

• Mötas av vuxna som ser dem och intresserar sig för dem som individer och i grupp.

• Utveckla en känsla av att de kan förverkliga sina drömmar och utveckla sin kreativitet

• Utveckla känslan av att olika är bra

Sjukanmälan

Våra rutiner är dessa:

  1. Förälder anmäler sitt barn som frånvarande på tel. 0515-77 76 05, Skola24, före klockan 8 på morgonen. Frånvarande elev registreras då som giltig frånvaro i Skola 24. Elev behöver sjukanmälas varje dag före klockan 8.
  2. Den lärare som har klassen första lektionen på morgonen tar frånvaro och ser om det är någon elev som ej är anmäld frånvarande. Lärare ringer själv (eller genom fritidsledare eller skolassistent) till förälder senast efter första lektionen.
  3. Efter skoldagens slut ska förälder som är registrerad i Skola 24 få ett mail om barnet varit frånvarande under dagen.

Kalender

Kontakt

Frånvaroanmälan:
0515-77 76 05

Kristina Edeland, rektor
4-6
031-724 82 24
kristina.edeland@harryda.se

Birgitta Lager, rektor
7-9
031 - 724 82 25
birgitta.lager@harryda.se

Catharina Persson, skoladministratör
031-724 82 22
catharina.persson@harryda.se

Djupedalskolan
Rullstensvägen 1
435 41 Mölnlycke

Skolans expedition 031-724 82 22

Logotyp. Tillgänglighetsinformation, databas om lokalers tillgänglighet

Skolan finns med i tillgänglighetsdatabasen.