Kontakt
Lyssna

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Roll/funktion


E-post

Telefon

Rektor Gunnel Persson-Sarris


gunnel.persson-sarris@harryda.se

031-724 87 81

Skoladministratör Christine Eerola


christine.eerola@harryda.se

031-724 87 80

Förskoleklass FA Skog


backaskolan.skog@harryda.se

0707-89 64 91

Förskoleklass FB Hav


backaskolan.hav@harryda.se

0707-67 68 98


Årskurs 1B Åker


backaskolan.aker@harryda.se

0721-43 35 10

Årskurs 1A Äng


backaskolan.ang@harryda.se

0721-43 35 78


Årskurs 2A Fjäll


backaskolan.fjall@harryda.se

0721-43 34 67 


Årskurs 2B Kust


backaskolan.kust@harryda.se

0721-43 36 57


Skolsköterska Anna Blom


anna.blom@harryda.se

031-724 82 43

0766-49 40 48

onsdag-torsdag 8-16

Skolkurator Elin Åkerlund


elin.akerlund@harryda.se

0721-46 16 76
Special pedagog Monica Hvam-Andrén


monica.hvamandren@harryda.se

031-724 87 85

Skolpsykolog Sara Salomaa


sara.salomaa@harryda.se

031-724 66 87

Köket031-724 87 79