Lyssna

Backaskolan

Backaskolan Foto: Emmy Jonsson

Backaskolan startade hösten 2017. Förutom en i högsta grad närvarande natur både ute och inne, utmärks skolan av låg energianvändning och miljövänliga material. Skolområdet består av kuperad terräng som både inspirerar till lek och kan användas i undervisningen. Varierad natur och grillplats ger många möjligheter till lärande om och i naturen.

Skolan består av elever i förskoleklass, årskurs 1, 2 och 3  (totalt 320 elever) samt fritidshem. Skolans inredning kommer vara flexibel så att lokalerna kan användas på ett bra sätt hela dagen, för både skola och fritidshem.

Skolan skapades utifrån tanken att återspegla naturen med färg och form i mattor, textilier och skolans hemvister är inspirerade av äng, åker, kust och fjäll. Varje hemvist har ett stort samlingsrum med en stor skön matta som inbjuder till både samlingar och lek. Till hemvisten hör även två större grupprum och två mindre grupprum som passar för enskilt arbete eller i liten grupp.

Mitt i skolan finns matsalen som är hela skolans mötesplats. Här finns plats för 120 matgäster, och det finns även en plats för framträdanden och samlingar. Matsalen är inspirerad av Härryda kommun – här har skogen och sjöarna flyttat in. Skolan har också en egen kock som lagar maten på plats

Välkomna till ett nytt läsår, 2020-21!

Skolan startar måndagen 17/8 kl. 8.20.

Skoltiderna är som vanligt 8.20-13.30 (Förskoleklass samt åk 1-2) och 8.20-14 (årskurs 3) måndag-fredag.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att undvika smittspridning av Covid-19 och fortsätter med rutinerna från i våras. Därför ber vi er att även fortsättningsvis lämna och hämta era barn utomhus.

Nedan finns lite information speciellt riktad till er som är nya på skolan, FA/Fjäll och FB/Kust.

Presentation av Backaskolan Powerpoint

Välkomna till Backaskolan läsåret 2020-21PDF

Frånvaroanmälan

Frånvaro rapporteras till Skola24 varje dag som eleven är sjuk. Detta görs på telefonnummer 0515-77 76 05. Är ditt barn på fritids ska frånvaro även rapporteras på Tempuslänk till annan webbplats.