Grundsärskola och träningsskola

För barn med intellektuell funktionsnedsättning finns grundsärskolan som ett alternativ till grundskolan. Grundsärskolan består av nio årskurser.

Grundsärskolan är en egen skolform för barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning. Verksamheten anpassas efter elevernas egna förutsättningar, men bygger på Lgrsär22 (Läroplan för grundsärskolan)  Eleverna får sin undervisning i mindre klasser på någon av våra fyra skolor eller som integrerade i en grundskoleklass.

Inom grundsärskolan finns också inriktningen träningsskola. Träningsskolan är till för elever som har bedömts inte kommer att tillgodogöra sig hela eller delar av grundsärskolans ämnen. Eleverna läser ämnesområden istället. Om skolan bedömer att en elev har förutsättningar för det, kan eleven läsa en kombination av grundsärskolans ämnen och ämnesområden.

Grundsärskolan finns på fyra skolor i kommunen

Lunnaskolan
Årskurs 1-3

Önnerödsskolan
Årskurs 4-9, ej träningsskola

Djupedalsskolan
Årskurs 6-9

Högadalsskolan
Årskurs 1-5

Kontakt

Anna-Carin Niklasson Skoladministratör
031-724 83 95
anna-carin.niklasson@harryda.se

Hans Melin
Rektor Grundsärskolor
031-724 83 90
hans.melin@harryda.se

Gunilla Cederberg
Enhetschef Barn- och elevhälsa
Ansvarig för mottagande i grundsärskola
031-724 67 17
gunilla.cederberg@harryda.se