Grundsärskola och träningsskola

För barn med intellektuell funktionsnedsättning finns grundsärskolan som ett alternativ till grundskolan. Grundsärskolan består av nio årskurser.

Grundsärskolan är en egen skolform för barn och unga med vissa intellektuella funktionsnedsättningar. Målen anpassas efter elevernas egna förutsättningar, men ska så långt som möjligt motsvara de som ges i grundskolan och gymnasiet. Undervisningen bedrivs oftast i nära anslutning till grundskolan och gymnasieskolan, ibland i samma klasser.

Inom grundsärskolan finns också inriktningen träningsskola. Träningsskolan är till för elever som man har bedömt inte kommer att tillgodogöra sig hela eller delar av grundsärskolans ämnen. Istället läser eleverna ämnesområden. Om skolan bedömer att en elev har förutsättningar för det, kan eleven läsa en kombination av grundsärskolans ämnen och ämnesområden.

Grundsärskolan finns på fyra skolor i kommunen

Lunnaskolan
Årskurs 1-3

Önnerödsskolan
Årskurs 4-9, ej träningsskola

Djupedalsskolan
Årskurs 6-9

Högadalsskolan
Årskurs 1-5