Vanliga frågor - fritidsklubb

Här kan du få svar på frågor om fritidsklubb. Verksamheten finns i två olika former, dels "fritidsklubb efter skoldagar" och dels "fritidsklubb efter skoldagar och på lovdagar". Fritidsklubb innebär eftermiddagsomsorg, förutom under lov då har fritidsklubben längre öppettider.

Hur betalas avgiften?

Avgiften är en fast terminsavgift som debiteras en gång i månaden. Avgiften för höstterminen börjar i juli och pågår till och med december. Avgiften för vårterminen börjar i januari och pågår till och med juni.

Vad är det för uppsägningstid?

Avtalet är bindande för en termin i taget men löper på tills uppsägning inkommer. Uppsägning behöver komma in senast datum för terminsslut vilket är 31 december på hösten och 30 juni på vårterminen.

Man kan även säga upp platsen mitt i terminen. Uppsägning ska då vara inne senast på brytdatum som är 30 september på hösten och 31 mars på våren.

Uppsägning gör du via våra e-tjänster. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Går det att få syskonrabatt för fritidsklubb?

Nej, det är en fast avgift för fritidsklubb. Det finns ingen syskonrabatt.

Vilken typ av fritidsklubb ska jag välja?

Fritidsklubb efter skoldagar” innebär vistelsetid på fritidsklubben efter skolans slut de dagar som skolan är öppen under ett läsår. Här hittar du läsårstiderna för grundskolan. Länk till annan webbplats. ”Fritidsklubb efter skoldagar och på lovdagar” innebär vistelsetid efter skolans slut och på lov mellan kl 09.00-1600.

Vad har fritidsklubben för öppettider?

Fritidsklubben är en eftermiddagsomsorg, vilket innebär att den öppnar i samband med att skoldagen slutar. Fritidsklubben är under vanliga skoldagar öppen till kl. 16.30 på eftermiddagen. På lovdagar* har fritidsklubben öppet mellan kl. 09.00-16.00.

*Med lov menas höstlov, påsklov, sportlov, jullov, sommarlov och andra enstaka lovdagar som är utspridda över läsåret.

Vad gäller kring studiedagar och stängningsdagar?

Studiedagar räknas som ”vanliga skoldagar” och därför gäller taxan för fritidsklubb efter skoldagar (1000 kr). Barnen har då möjlighet att vistas på fritidsklubben under öppettiderna 09.00-16.00. Under stängningsdagar har fritidsklubben stängt.