Fritidsverksamhet

Härryda kommun erbjuder fritidsverksamhet för elever i kommunens förskoleklass, grundskola och grundsärskola till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år. Från och med det år eleven fyller 10 år erbjuds öppen fritidsverksamhet i form av så kallad fritidsklubb. Fritidshem och fritidsklubbar finns på skolorna.

Fritidshem och fritidsklubb erbjuds med hänsyn till vårdnadshavarnas förvärvsarbete/studier samt om eleven har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. Elever som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling kan också erbjudas fritidshemsplats.

Fritidshem

Fritidshemmet kompletterar utbildningen och ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Fritidshemmen finns på skolorna.
Du kan läsa mer om verksamheten på skolornas webbsidor

För barn som ska börja förskoleklass gäller att de med plats i kommunal förskola eller familjedaghem omplaceras automatiskt till skolans fritidshem. Barn som har plats på fristående förskola får ett erbjudande om plats på fritidshem. Nyinflyttade behöver ansöka om plats via Härryda kommuns e-tjänst.

Fritidsklubb

Från och med höstterminen det år eleven fyller 10 år till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år erbjuds öppen fritidsverksamhet i form av så kallad fritidsklubb, om eleven inte på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling som endast kan erbjudas i fritidshem.

Fritidsklubben finns i två olika former

Fritidsklubben finns i två olika former, fritidsklubb efter skoldagar och fritidsklubb efter skoldagar och på lovdagar.

Terminsavgift

Terminsavgiften beror på vilken fritidsklubb du ansöker om för ditt barn:

  • Avgiften för fritidsklubb efter skoldagar är 1000 kr per termin
  • Avgiften för fritidsklubb efter skoldagar och på lovdagar är 1900 kr per termin

Måltidskostnaden, det vill säga mellanmål på skoldagar samt mellanmål och lunch på lovdagar, är inkluderad i avgiften. Observera dock att frukost inte serveras inom ramen för fritidsklubb, eftersom fritidsklubbarna inte omfattar morgonomsorg.
Regler för taxa och avgifter Pdf, 218.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Vanliga frågor om fritidsklubb