Fristående grundskolor

Fristående skolor drivs av en annan huvudman än kommunen. I Härryda kommun finns en fristående grundskola, vilket är Fridaskolan. Fristående skolor finansieras genom kommunala bidrag från elevernas hemkommuner. En fristående skola ansöker om tillstånd att få starta hos Skolinspektionen. Ansökan om plats på fristående skola lämnas direkt till skolan.