Lyssna

Elev- och föräldrainflytande

Elev- och föräldrainflytandet i våra kommunala skolor är viktigt för utvecklingen, motivationen och våra relationer med varandra.

Elevråd

På varje senareskola finns det ett elevråd, men elevråden kan se lite olika ut på skolorna. En beskrivning är att ett elevråd består av elever som vill ha inflytande och kunna påverka sin skolgång. Dessa personer kan tillsammans med de andra i elevrådet driva frågor som är viktiga för eleverna på skolan.

Vad kan ett elevråd jobba med?

- Besluta om sådant som rör eleverna.
- Kommunikation mellan elever och lärare/skolans ledning.
- Diskutera klasspunkter från klassråden.
- Arrangera temadagar och andra aktiviteter på skolan.
- Jobba för en bättre skola.

Föräldrainflytande

Alla skolor har fungerande brukarråd som träffas två gånger per termin. Dessutom finns det aktiva föräldraföreningar på en del skolor.

Brukarråd

Brukarrådens innehåll ser olika men många skolor har möten utifrån ett aktuellt tema. Det kan handla om läsutveckling, likabehandlingsarbete, ämnesövergripande arbetssätt, matematikundervisning eller liknande. Mötena ska ge ett bra utgångsläge för föräldrar att kunna påverka innehållet i skolan.

Aktiva föräldramöten

Arbetet med att utveckla aktiva föräldramöten pågår på samtliga grundskolor i kommunen. Det finns både ett formellt och ett informellt samarbete mellan skolan och föräldrar. Det mer formella inflytandet sker via föräldraföreningar och i brukarråd.
Aktiva föräldramöten

Nätverk och engagemang

Föräldrar kan även vara delaktiga som nattvandrare eller värdar på öppna skolor med mera och därmed skapa sig värdefulla inblickar och nätverk.
Nattvandring
Öppen skola

Kontakt

Förskola
Kerstin Carlsson
Verksamhetschef
kerstin.carlsson@harryda.se

Grundskola
Paula Palmdahl, Verksamhetschef paula.palmdahl@harryda.se