Lyssna

Digitalisering och IKT i skolan

Den kommunala grundskolan i Härryda kommun satsar på informations- och kommunikationsteknik – förkortat IKT – för att utveckla lärandet och den digitala kompetensen hos eleverna.

Vikten av digital kompetens

Hösten 2017 beslutade regeringen om en nationell
digitaliseringsstrategi för skolväsendet däribland nya skrivningar för kurs-
och läroplaner. Följande kan man läsa på Skolverkets hemsida:

"Det övergripande målet med strategin är att skolan ska ta tillvara på
digitaliseringens möjligheter, från förskolan till vuxenutbildningen. Barn och elever ska uppnå en hög digital kompetens, och kunskaps-utvecklingen och likvärdigheten ska stärkas."

Digital kompetens är också en av EU:s åtta nyckelkompetenser för
livslångt lärande. Enligt EU innebär digital kompetens säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik i arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsändamål.

Hur vi arbetar med IKT

Alla pedagoger och elever i årskurs 6-9 har minst ett eget digitalt
verktyg. Bland de yngre eleverna ökar också tillgängligheten och idag är det ungefär två elever per digitalt verktyg – allt för att stimulera, öka och fördjupa lärandet. Varje skola väljer själv vilket verktyg man vill arbeta med.

För att stötta och stärka IKT-arbetet finns verksamhetsutvecklare
som arbetar mot grundskolan. De samverkar med rektorer, arbetslag och enskilda pedagoger för att stimulera, utmana och följa upp IKT-arbetet med skolorna för att de digitala resurserna ska användas så bra som möjligt.

Vill du veta mer om IKT-arbetet i kommunens grundskolor är du välkommen att kontakta vår verksamhetsutvecklare Viktor Möller, se kontaktuppgifter i högerspalten.

Kontakt

Viktor Möller,
verksamhetsutvecklare
031-724 62 13
viktor.moller@harryda.se