Digitala verktyg i grundskolan

Här hittar du information och länkar till de digitala verktyg som grundskolan använder. Kommunens digitala verktyg finns som appar att ladda ner.

Unikum familj

Unikum är ett verktyg för vårdnadshavare, pedagoger och elever. Lärplattformen används för att samarbeta kring mål, planer, dokumentation och kvalitet i skolan.

Som vårdnadshavare är det viktigt att du har tillgång till Unikum så att du kan följa ditt barns kunskapsutveckling och ta del av skolans information. I Unikum läggs information ut i klassens blogg, utvecklingssamtal planeras och förbereds och det dokumenteras de överenskommelser som görs under samtalet. I Unikum skrivs även skriftliga omdömen för varje ämne.

Unikum (webbplats) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Unikum App (iPhone) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Unikum App (Android) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skola24

Om ditt barn blir sjuk ska du anmäla frånvaron till skolan före klockan 8.00 på telefonnummer: 0515-77 76 05. Under lov- och studiedagar anmäler du frånvaro direkt till fritidshemmets avdelning. Om ditt barn behöver vara ledig från skolan så måste du som vårdnadshavare ansöka om ledighet, det är skolans rektor eller elevens mentor som fattar ett beslut om beviljande av ledighet.

Skola24 anmäl frånvaro eller ledighet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Skola24 App (iPhone) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Skola24 App (Android) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tempus

Tempus är ett verktyg för närvaroregistrering i fritidshem och fritidsklubb. Tempus hjälper vårdnadshavare och personal att registrera scheman och hantera barnens närvaro

Schema för fritidshem och fritidsklubb Länk till annan webbplats.

Kontakt

Vid frågor, kontakta berörd skola
Kommunala grundskolor