Kontakt
Lyssna

Marte Meo

I Härryda kommuns förskolor och skolor arbetar vi med Marte Meo-metoden för att utveckla pedagogers arbete.

Marte Meo innebär att med hjälp av filminspelningar och efterföljande analys av filmerna stödja pedagoger i kommunikation och samspel med barn och elever. Målet är att främja social utveckling, inlärning och kommunikativ förmåga.

Marte Meo betyder "av egen kraft" och kännetecknas av respekt för individen, öppen kommunikation och en tilltro till människans inneboende resurser.

Hur går det till?

I praktiken går det till så att vardagliga situationer spelas in. Pedagogen tittar sedan på inspelningen tillsammans med en Marte Meo-vägledare. Genom metoden kan pedagogen utveckla sitt eget arbete och se vilka behov och utvecklingsmöjligheter barnet/barnen har. Filmerna visas inte i andra sammanhang och raderas efter avslutat arbete.


Marte Meo-vägledare

Förskola

Ann Pettersson
ann.m.pettersson@harryda.se,
031-724 82 73

Johanna Callegård
johanna.callegard@harryda.se,
031-724 68 24

Nina Holmberg
nina.holmberg@harryda.se,
031-724 67 89

Grundskola

Anna Bergsten
anna.bergsten@harryda.se,
0701-91 47 41

Linda Agrell
linda.agrell@harryda.se