Lyssna

Elevhälsans medicinska insats

Skolsköterskan och skolläkaren är en del av den samlade elevhälsan på skolan. Arbetet bedrivs främst hälsofrämjande och förebyggande och följer barnens utveckling under skoltiden. Hälsokontroller och vaccinationer erbjuds regelbundet utifrån socialstyrelsens rekommenderade basprogram.

Inom skolan är den medicinska insatsen inom elevhälsan en självständig verksamhetsgren. Det innebär att sekretess gäller för uppgifter i elevhälsans medicinska insats och att en sekretessprövning måste göras om man vill lämna ut uppgifter till elevhälsans övriga delar eller till övrig personal inom skolan.                                                                      

Elevhälsans medicinska insats är ett erbjudande. Till skolsköterskan kan både elever och vårdnadshavare vända sig för att få stöd och råd i frågor om hälsa, utveckling och skolrelaterade problem. Elevhälsans medicinska insats utför enklare sjukvårdsinsatser.

Basprogram för elevhälsans medicinska insats läsåret 2019/2020

Förskoleklass

Genomgång av elevens hälsa tillsammans med elev och vårdnadshavare. Hälsouppgift hämtas från vårdnadshavare. Undersökning av längd, vikt, syn och hörsel.

År 2

Hälsosamtal med elev angående trivsel, kamratrelationer, skolsituation och inlärning. Undersökning av längd och vikt. Erbjudande om vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund.

År 4

Hälsouppgift hämtas från vårdnadshavare. Hälsosamtal med elev. Undersökning av längd, vikt och rygg. Syn vid behov.

År 6

Undersökning av längd, vikt och rygg. Erbjudande till flickor om vaccination mot livmodershalscancer.

År 8

Hälsouppgift hämtas från vårdnadshavare. Hälsosamtal med elev. Undersökning av längd, vikt, rygg samt färgsinnesundersökning. Erbjudande om vaccination mot drifteri, stelkramp och kikhosta.

Om du har frågor gällande vaccin, kontakta respektive skolsköterska.

Kommunens skolläkare

  • Mölnlyckeområdet: Mats Reimer
  • Landvetter och Östra delarna: Helena Desaix 

Skolläkaren kontaktas via skolsköterskan på respektive skola.


Kontakt

Gunilla Cederberg                    Verksamhetschef för den medicinska och psykologiska insatsen               031-724 67 17 gunilla.cederberg@harryda.se

Susanne Sylvan            Medicinskt ledningsansvarig
031-724 67 19 susanne.sylvan@harryda.se

Skolsköterskor:

Backaskolan                       Anna Blom                            031-724 87 84

Båtsmansskolan            Annelie Jigstrand Eriksson                                    031-724 82 04

Djupedalskolan                     Katarina Rydsund                                  031-724 82 28

Ekdalaskolan                         Jeanette Rohdin                       031-724 61 98

Eskilsbyskolan                        Henrik Lindell                        031-724 83 70

Furuhällsskolan                  Annika Görling 
031-724 82 63                

Hindåsskolan                Madeleine Dicander               031-724 86 45

Hällingsjöskolan               Ammie Lindqvist                                   031-724 86 76

Härrydaskolan                     Henrik Lindell                         031-724 83 70

Högadalsskolan
Anna Blom
031-724 82 43

Landvetterskolan                   Åk F-3 Henrik Lindell
031-724 83 70

Åk 4-9 Vakant
031-724 83 65

Lunnaskolan                        Helen Gederberg
031-724 83 43    

Rävlandaskolan                   Malin Hansson Madeleine Dicander  031-724 85 27

Skinnefjällsskolan                  Elisabeth Wandebäck Ammie Lindqvist
031-724 86 29

Säteriskolan                            Elisabeth Wandebäck
031-724 82 15

Vällsjöskolan                  Annelie Jigstrand Eriksson                                   031-724 82 04      

Önnerödsskolan                  Lisbeth Bolin
031-724 83 07

Välkomsten Vakant

Relaterad information