Kontakt
Lyssna

ÅterC - ett kreativt återanvändningscenter

Kommunens återanvändningscenter, ÅterC, är ett pedagogiskt verksamhet för den kommunala för- och grundskolan. På ÅterC finns överblivet spillmaterial från produktion som används till kreativa projekt inom för- och grundskolan. Allt material är skänkt av företag och privatpersoner och är miljögranskat.

ÅterC – pedagogisk resurs för förskola och skola

Vinsterna med verksamheten är många. När återvunnet material blir en del av den pedagogiska vardagen blir behovet mindre av att köpa in leksaker. Det innebär att vi medverkar till ett mer hållbart samhälle. Genom att erbjuda och berika lärmiljöerna med en mångfald av material ökar möjligheten för barnen att utforska, experimentera och konstruera. Spill- och återvinningsmaterial ger också upphov till mer samarbete och lockar barnen till nya spännande lekar och samtal, eftersom det inte är ett färdigt material.

På ÅterC arbetar förskollärare som bidrar med idéer om vilka material som kan utveckla och utmana i arbetet med barnen. De ordnar workshops och inspirationsträffar för pedagoger och knyter an projekten till aktuell pedagogisk forskning. På så sätt skapas många möjligheter till fortbildning och utveckling genom ÅterC.

Kreativt och hållbart med återvunnet material

Estetiken är en viktig del av att arbeta med en mångfald av fritt material. Materialet i sig står inte för rätt eller fel utan blir till något nytt tillsammans med barn och elever. Återvunnet material främjar helt enkelt kreativiteten och är inte heller könsspecifikt.

Vill du bidra till en kreativ och hållbar miljö?

Verksamheten i ÅterC sker i samarbete med företag som finns i kommunen och dess omgivning. Det är också öppet för privatpersoner som vill bidra med kreativt material. På så sätt får företag och enskilda möjlighet att stödja en hållbar utveckling och bidra till möten mellan näringsliv, utbildningsverksamhet och andra verksamheter som ingår i projektet. Läs mer här: Kreativt och giftfritt återbrukPDF.

  • Vi ordnar hämtning av material.
  • Vi kontrollerar att allt material är lämpligt för aktiviteter med barn och unga.  

Vi samarbetar inom kommunen med arbetsmarknadsenheten kring transporter och hantering av materialet.

”SKRÄP ÄR DET SOM ÅTERSTÅR NÄR FANTASIN HAR TAGIT SLUT!”

Kontakt

Kontakta oss om du vill skänka material eller för frågor

aterc@harryda.se031 - 724 66 77

siv.jirblom@harryda.se031 - 724 62 07

Du hittar oss på
Åvägen 1
435 44 Mölnlycke
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Annika Gry, verksamhetschef  
annika.gry@harryda.se031-724 63 37

Öppettider:

mån kl 9-18
tis kl 8.30-12.30
fre kl 8.30- 12.30