Lyssna

Grundskola

Ungdomar i skolbänk

I Härryda kommun finns det 17 kommunala grundskolor från Mölnlycke i väster till Rävlanda i öster. Grundskolan består av nio årskurser. Förskoleklass är obligatorisk sedan höstterminen 2018. Det innebär att skolplikten gäller från höstterminen det år då barnet fyller sex år.

Rötter och vingar för en hållbar framtid

Alla som arbetar inom utbildning i Härryda kommun ska bidra till att barn och unga utvecklar omtanke om sig själv, andra och sin omvärld. Rötter och Vingar är vår helhetsidé för att ge våra unga en hållbar framtid.
Rötter och vingar- Vår helhetsidé för en hållbar framtid

Styrdokument

Härryda kommuns grundskolor och grundsärskolor styrs både av nationella och kommunala mål. Målen ska genomsyra all verksamhet, från planering till uppföljning.

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmetlänk till annan webbplats
Läroplan för grundsärskolan länk till annan webbplats

Skollagen (2010:800)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Skolfördordning (2011:185)länk till annan webbplats

Kontakt

Susann Almström
Administratör
031-724 61 65
susann.almstrom@harryda.se

Mikaela Silke
Administratör
031-724 62 02
mikaela.silke@harryda.se

Mergim Rexhepi
Planeringsledare
031-724 62 06
mergim.rexhepi@harryda.se
Paula Palmdahl
Verksamhetschef paula.palmdahl@harryda.se

utbildning@harryda.se

Synpunkter

Om du har synpunkter som gäller grundskolan vänder du dig till: Synpunkter

Relaterad information

Drogfri miljö för barn och unga, riktlinjer ANDTS PDF

Skollagen (2010:800)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skolverketlänk till annan webbplats

SAMSYV - Framtidsplan en kommunal arbetsplan för den breda studie- och yrkesvägledningenPDF

Frånvaroanmälan

Frånvaro rapporteras till Skola24 varje dag som eleven är sjuk. Detta görs på telefonnummer: 0515-77 76 05.

Är ditt barn på fritids ska frånvaron även rapporteras på Tempuslänk till annan webbplats.