Lyssna

Grundskola

Ungdomar i skolbänk

I Härryda kommun finns det 17 kommunala grundskolor från Mölnlycke i väster till Rävlanda i öster. Grundskolan består av nio årskurser. Förskoleklass är obligatorisk från och med höstterminen 2018. Det innebär att barn har skolplikt från höstterminen det år då de fyller sex år.

Rötter och vingar för en hållbar framtid

Alla som arbetar inom utbildning i Härryda kommun ska bidra till att barn och unga utvecklar omtanke om sig själv, andra och sin omvärld. Rötter och Vingar är vår helhetsidé för att ge våra unga en hållbar framtid.
Rötter och vingar- Vår helhetsidé för en hållbar framtid

Styrdokument

Härryda kommuns grundskolor och grundsärskolor styrs både av nationella och kommunala mål. Målen ska genomsyra all verksamhet, från planering till uppföljning. De nationella målen uttrycks i läroplanen och de kommunala målen utgår från Härryda kommuns politiska inriktningsmål.
Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmetPDF
Läroplan för grundsärskolan länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Riksdag och regering beslutar om ramarna i lagar och förordningar. Kommunen eller den fristående skolans huvudman (ägare) och rektor har huvudansvar för den dagliga verksamheten. Du kan läsa mer om grundskolans mål, resultat och kvalitetsarbete under Kvalitet och utveckling.

Du kan även hitta skolornas kvalitetsarbete under varje skolsida i den vänstra spalten.

Kommunala och fristående grundskolor

Kartan innehåller alla kommunala och fristående grundskolor i Härryda kommun. Rubrikerna i kartan är länkade till respektive skolas webbplats.

Kontakt

Susann Almström
Administratör
031-724 61 65
susann.almstrom@harryda.se

Mikaela Silke
Administratör
031-724 62 02
mikaela.silke@harryda.se

Mergim Rexhepi
Planeringsledare
031-724 62 06
mergim.rexhepi@harryda.se
Paula Palmdahl
Verksamhetschef paula.palmdahl@harryda.se

utbildning@harryda.se

Klagomål

Om du har klagomål som gäller grundskolan vänder du dig till Klagomålshanteringen

Frånvaroanmälan

Frånvaro rapporteras till Skola24 varje dag som eleven är sjuk. Detta görs på telefonnummer: 0515-77 76 05.

Är ditt barn på fritids ska frånvaron även rapporteras på Tempuslänk till annan webbplats.