Kontakt
Lyssna

Grundskola

I Härryda kommun finns det 17 kommunala grundskolor från Mölnlycke i väster till Rävlanda i öster. I Mölnlycke finns även en fristående grundskola. Grundskolan består av nio årskurser. Förskoleklass är obligatorisk från och med höstterminen 2018. Det innebär att barn får skolplikt från höstterminen det år då de fyller sex år. Den första årskullen det berör är barn födda 2012 som börjar höstterminen 2018.

Våra barn och elever är morgondagens världsmedborgare. Vi har förmånen att få vara deras guider under några år. Vi ska ge dem stabila rötter och starka vingar för att de ska kunna ta sig an framtiden. Härryda kommuns förskolor och grundskolor arbetar därför tillsammans i ett 1 till 16-års perspektiv. Det innebär att verksamheterna arbetar tillsammans med fokus på läroplanens mål.
Rötter och vingar- Vår helhetsidé

Styrdokument

Härryda kommuns grundskolor och grundsärskolor styrs både av nationella och kommunala mål. Målen ska genomsyra all verksamhet, från planering till uppföljning. De nationella målen uttrycks i läroplanen och de kommunala målen utgår från Härryda kommuns politiska inriktningsmål.
Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmetPDF
Läroplan för grundsärskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Riksdag och regering beslutar om ramarna i lagar och förordningar. Kommunen eller den fristående skolans huvudman (ägare) och rektor har huvudansvar för den dagliga verksamheten. Du kan läsa mer om grundskolans mål, resultat och kvalitetsarbete under Kvalitet och utveckling.

Kommunala och fristående grundskolor

Kartan innehåller alla kommunala och fristående grundskolor i Härryda kommun. Rubrikerna i kartan är länkade till respektive skolas webbplats