Plats, schema och öppettider - vanliga frågor och svar

Här hittar du svar på vanliga frågor om vad som gäller för dig som har ett barn som går på en kommunal förskola eller familjedaghem i Härryda kommun. Här hittar du exempelvis svar på vad som gäller kring barnets schema och vistelsetider eller vad som gäller om du är föräldraledig eller arbetssökande.

Viktigt med aktuellt schema

Det är viktigt att du alltid har lämnat ett aktuellt schema för ditt barns vistelsetider på förskolan eller familjedaghemmet. Det är viktigt eftersom förskolorna och familjedaghemmen planerar sin verksamhet och personalbemanning utifrån barnens tider. Barnets schema lämnar du in genom vårt digitala närvarosystem.

Vilka tider har mitt barn rätt att vara på förskolan eller familjedaghemmet?

Om barnets föräldrar arbetar eller studerar har barnet rätt att vara på förskolan eller familjedaghemmet under den tid föräldrarna arbetar eller studerar samt under den tid det tar för föräldrarna att resa till och från sitt arbete eller sina studier.

Barn som har en förälder som är föräldraledig med ett syskon har rätt att vara på förskolan/familjedaghemmet 15 timmar i veckan. Hur de 15 timmarna fördelas över veckan beslutas av förskolechefen.

Barn till arbetssökande har rätt att vara på förskolan/familjedaghemmet 20 timmar i veckan. Hur de 20 timmarna fördelas över veckan beslutas av förskolechefen. Barnet har dock rätt att vara på förskolan/familjedaghemmet under den tid den arbetssökande ska på en anställningsintervju eller liknande.

Från och med höstterminen det år ett barn fyller 3 år har barnet rätt att vara på förskolan 15 timmar i veckan (med undantag från skollov) oavsett vad föräldrarna har för sysselsättning. Hur de 15 timmarna fördelas över veckan beslutas av rektor.

Får mitt barn vara på förskolan eller familjedaghemmet om jag blir arbetslös?

Om du är arbetssökande får ditt barn vara på förskolan eller familjedaghemmet 20 timmar i veckan. Det är rektor som i samråd med familjen bestämmer hur de 20 timmarna fördelas under veckan.

Om din inkomst förändras är det viktigt att du går in på våra e-tjänster och gör en ny inkomstredovisning så att du betalar rätt avgift för barnets plats på förskola eller familjedaghem.

E-tjänster för Barn- och utbildning Länk till annan webbplats.

Hur mycket får mitt barn vara på förskolan eller familjedaghemmet om jag blir sjukskriven?

Om du blir sjukskriven får ditt barn vistas på förskolan eller familjedaghemmet i samma utsträckning som innan du blev sjukskriven. Men om ditt barn tidigare blev lämnad innan 07.00 eller hämtad efter 17.00 så är det hjälpsamt för verksamheten om du kan ändra ditt barns vistelsetider. Prata gärna med personalen på ditt barns förskola eller familjedaghem så att ni kan komma överens om vistelsetiderna för ditt barn.

Hur mycket får mitt barn vara på förskolan eller familjedaghemmet om jag är föräldraledig med ett syskon?

Barn som har en förälder som är föräldraledig med ett syskon har rätt att vara på förskolan eller familjedaghemmet 15 timmar i veckan. Hur timmarna fördelas under veckan beslutas av rektor.

Är platsen avgiftsfri om mitt barn är på förskolan eller familjedagehmmet 15 timmar per vecka eller mindre?

Från och med höstterminen det år ditt barn fyller 3 år är platsen på förskola eller familjedaghem avgiftsfri eftersom ditt barn har rätt till allmän förskola. Om ditt barn är på förskolan eller familjedaghemmet mer än 15 timmar i veckan får du betala för platsen.

Innan höstterminen det år ditt barn fyller tre betalar du full avgift för platsen oavsett hur många timmar ditt barn är på förskolan eller familjedaghemmet.

Hur mycket får mitt barn vara på förskolan eller familjedaghemmet om jag studerar samtidigt som jag är föräldraledig?

Om du studerar har ditt barn rätt att vara på förskolan eller familjedaghemmet i den omfattning som behövs för dina studier. Om du exempelvis studerar på halvtid så motsvarar det ungefär 20 timmar i veckan. Tiden ditt barn har rätt att vara på förskola eller familjedaghem utifrån dina studier kan inte kombineras med de 15 timmar som barnet har rätt till utifrån din föräldraledighet. Rektor har rätt att kräva in ett studieintyg i samband med att du börjar studera.

Vad måste jag göra när jag ska börja arbeta eller studera efter att jag har varit föräldraledig eller arbetssökande?

Du ska informera personalen på ditt barns förskola eller familjedaghem om att barnets vistelsetider kommer att ändras för att du ska börja arbeta eller studera. Du ska även ändra barnets schema i vårt digitala närvarosystem.

Du behöver även gå in på i våra e-tjänster och ändra barnets grund för placeringen, vistelsetid och ändra din inkomst om den förändras.

E-tjänster för Barn- och utbildning Länk till annan webbplats.

Vem ska jag prata med om mitt barn har särskilda behov?

Om ditt barn redan går på en förskola eller ett familjedaghem ska du prata med rektor. Om ditt barn väntar på att få plats på en förskola eller familjedaghem så ska du kontakta en administratör som arbetar med placeringar på förskola och familjedaghem. De hjälper dig sedan att få kontakt med Utvecklings- och stödenheten.

Kan mitt barn byta förskola eller familjedaghem?

Ett barn som har plats på en kommunal förskola kan byta till en annan kommunal förskola i början av nästkommande hösttermin. För att barnet ska kunna byta förskola behöver du göra en ny ansökan. Det måste finnas lediga platser på den önskade förskolan för att ett byte ska kunna ske.

Om ett barn flyttar till en annan ort i kommunen kan barnet få byta förskola så fort det finns ledig plats på en förskola på den nya orten. Om ett barn behöver byta förskola på grund av flytt behöver du göra en ny ansökan.

Ett barn som har plats på kommunal förskola kan byta till familjedaghem så fort det finns ledig plats på familjedaghem. För att barnet ska kunna byta från förskola till familjedaghem måste du göra en ny ansökan.

Ett barn som har plats på ett kommunalt familjedaghem har rätt att få byta till förskola inom fyra månader. För att barnet ska kunna byta från familjedaghem till förskola måste du göra en ny ansökan.

Kan mitt barn ha kvar sin plats på förskolan eller familjedaghemmet även om barnet inte behöver platsen just nu?

Om ett barn ska vara borta från förskolan eller familjedaghemmet i mer än 2 månader får barnet inte behålla sin plats. Barnet får inte behålla platsen även om du fortsätter att betala för platsen. Om barnet ska vara borta mer än 2 månader måste du säga upp barnets plats.

Kan mitt barn vistas utomlands en längre tid och få behålla sin plats?

Om ett barn ska vara borta från förskolan eller familjedaghemmet i mer än 2 månader får barnet inte behålla sin plats. Barnet får inte behålla platsen även om du fortsätter att betala för platsen. Om barnet ska vara borta mer än 2 månader måste du säga upp barnets plats och sedan göra en ny ansökan till det datum då barnet behöver en plats igen. Det går inte att garantera att barnet får plats på samma förskola eller familjedaghem som barnet hade plats på innan resan.

Har förskolan/familjedaghemmet stängt på sommaren?

Alla ordinarie förskolor och familjedaghem i Härryda kommun har stängt fyra veckor varje sommaren. De barn vars föräldrar arbetar eller studerar under dessa veckor får plats på en sommaröppen förskola någonstans i kommunen.

Stängningsdagar

Hur lång är uppsägningstiden om jag vill säga upp mitt barns plats på förskola eller familjedaghem?

Uppsägningstiden är 30 dagar. Du betalar för platsen under hela uppsägningstiden oavsett om barnet är på förskolan/familjedaghemmet eller inte.

Om ditt barn ska byta till en annan kommunal förskola eller familjedaghem finns det ingen uppsägningstid och du behöver inte säga upp platsen.

Vad har förskolan och familjedaghemmet för öppettider?

Härryda kommuns förskolor och familjedaghem har öppet mellan 06.00 och 18.30. Varje förskola eller familjedaghem har olika öppettider beroende på vad barnen har för behov utifrån hur föräldrarna arbetar eller studerar. Förskolorna och familjedaghemmen öppnar dock som tidigast klockan 06.00 och stänger som senast 18.30.

Kommunen är inte skyldig att erbjuda förskola eller familjedaghem på några andra tider. Omsorg på andra tider kan dock erbjudas i vissa fall efter att det gjorts en utredning kring familjens behov och kommunens möjlighet att erbjuda omsorg på annan tid.