Plats på förskola, schema och öppettider

Här hittar du svar på vad som gäller kring barnets nuvarande plats på förskola, schema och vistelsetider.

Vanliga frågor och svar

Vilka tider har mitt barn rätt att vara på förskolan eller familjedaghemmet?

Du får ha ditt barn i förskola eller familjedaghem under den tiden du arbetar eller studerar. Du får även räkna med restid till och från ditt arbete eller studier.

Barn vars föräldrar är arbetsökande har rätt till 20 timmar omsorg i veckan. Barn vars förädrar är föräldralediga med ett annat barn har rätt till 15 timmar i veckan. Barn vars föräldrar är sjukskrivna eller har graviditetspenning får vistas på förskolan eller familjedaghemmet i samma utsträckning som före sjukskrivningen.

Från och med höstterminen det år ett barn fyller 3 år har barnet rätt att vara på förskolan 15 timmar i veckan (med undantag från skollov) oavsett vad föräldrarna har för sysselsättning. Hur de 15 timmarna fördelas över veckan beslutas av rektor.

Får mitt barn vara på förskolan eller familjedaghemmet om jag blir arbetslös?

Om du är arbetssökande får ditt barn vara på förskolan eller familjedaghemmet 20 timmar i veckan. Det är rektor som i samråd med familjen bestämmer hur de 20 timmarna fördelas under veckan.

Om din inkomst förändras är det viktigt att du går in på våra e-tjänster och gör en ny inkomstredovisning så att du betalar rätt avgift för barnets plats på förskola eller familjedaghem.

E-tjänster för Barn- och utbildning Länk till annan webbplats.

Hur mycket får mitt barn vara på förskolan eller familjedaghemmet om jag är föräldraledig med ett syskon?

Barn som har en förälder som är föräldraledig med ett syskon har rätt att vara på förskolan eller familjedaghemmet 15 timmar i veckan. Hur timmarna fördelas under veckan beslutas av rektor.

Får mitt barn vara på förskolan eller familjedaghemmet om jag blir sjukskriven?

Barn vars föräldrar är sjukskrivna får vistas på förskolan eller familjedaghemmet i samma utsträckning som innan du blev sjukskriven.

Graviditets­penning

Du som är gravid kan ha rätt till graviditetspenning om du har ett fysiskt ansträngande arbete eller har risker i arbetsmiljön och din arbetsgivare inte kan omplacera dig till andra arbetsuppgifter. Du kan ansöka om gravidetspenning hos Försäkringskassan.

Barn vars föräldrar har graviditetspenning får vistas på förskolan eller familjedaghemmet i samma utsträckning som innan du fick rätt till graviditetspenning. 

Vad är allmän förskola?

Från och med höstterminen det år ett barn fyller tre år har barnet rätt till allmän förskola, det vill säga minst 525 avgiftsfria timmar per år i förskolan. Det gäller alla barn, oavsett föräldrarnas sysselsättning och familjens situation i övrigt. Det innebär att även barn som inte har rätt till förskola utifrån exempelvis föräldrarnas förvärvsarbete eller studier ändå ska erbjudas minst 525 timmar. Detsamma gäller om barnet har rätt till förskola men vistas på förskolan mindre än 525 timmar per år.

Hur lägger jag in mitt barns schema?

Barnets schema lämnar du in genom vårt digitala närvarosystem Tempus Hemma Länk till annan webbplats.

Det är viktigt att du alltid har lämnat ett aktuellt schema för ditt barns vistelsetider på förskolan eller familjedaghemmet. Det är viktigt eftersom förskolorna och familjedaghemmen planerar sin verksamhet och personalbemanning utifrån barnens tider.

Hur mycket får mitt barn vara på förskolan eller familjedaghemmet om jag studerar samtidigt som jag är föräldraledig?

Om du studerar har ditt barn rätt att vara på förskolan eller familjedaghemmet i den omfattning som behövs för dina studier. Om du exempelvis studerar på halvtid så motsvarar det ungefär 20 timmar i veckan. Tiden ditt barn har rätt att vara på förskola eller familjedaghem utifrån dina studier kan inte kombineras med de 15 timmar som barnet har rätt till utifrån din föräldraledighet. Rektor har rätt att kräva in ett studieintyg i samband med att du börjar studera.

Vad måste jag göra när jag ska börja arbeta eller studera efter att jag har varit föräldraledig eller arbetssökande?

Du ska informera personalen på ditt barns förskola eller familjedaghem om att barnets vistelsetider kommer att ändras för att du ska börja arbeta eller studera. Du ska även ändra barnets schema i vårt digitala närvarosystem Tempus Hemma Länk till annan webbplats..

Du behöver även gå in på i våra e-tjänster och ändra barnets grund för placeringen och ändra din inkomst.

E-tjänster för Barn- och utbildning Länk till annan webbplats.

Vem ska jag prata med om mitt barn har särskilda behov?

Om ditt barn redan går på en förskola eller ett familjedaghem ska du prata med rektor. Om ditt barn väntar på att få plats på en förskola eller familjedaghem så ska du kontakta en handläggare som arbetar med placeringar på förskola och familjedaghem. De hjälper dig sedan att få kontakt med rätt person.

Kan mitt barn byta förskola eller familjedaghem?

Ett barn som har plats på en kommunal förskola kan byta till en annan kommunal förskola i början av nästkommande hösttermin i mån av plats. För att barnet ska kunna byta förskola behöver du göra en ny ansökan.

Har ditt barn inte fått sitt förstahandsval kan du välja att stå kvar i kö till den förskolan. I dessa fall behöver du inte göra en ny ansökan

Om ett barn flyttar till en annan ort i kommunen kan barnet få byta förskola så fort det finns ledig plats på en förskola på den nya orten. I detta fall behöver du göra en ny ansökan.

Ett barn som har plats på kommunal förskola kan byta till ett kommunalt familjedaghem så fort det finns ledig plats. För att barnet ska kunna byta från förskola till familjedaghem måste du göra en ny ansökan.

Ett barn som har plats på ett kommunalt familjedaghem har rätt att få byta till förskola inom fyra månader. För att barnet ska kunna byta från familjedaghem till förskola måste du göra en ny ansökan.

Kan mitt barn ha kvar sin plats på förskolan eller familjedaghemmet även om barnet inte behöver platsen just nu?

Om ett barn ska vara borta från förskolan eller familjedaghemmet i mer än 2 månader får barnet inte behålla sin plats. Barnet får inte behålla platsen även om du fortsätter att betala för platsen. Om barnet ska vara borta mer än 2 månader måste du säga upp barnets plats och sedan göra en ny ansökan till det datum då barnet behöver en plats igen. Det går inte att garantera att barnet får plats på samma förskola eller familjedaghem som barnet hade innan.

Har förskolan/familjedaghemmet stängt på sommaren?

Alla ordinarie förskolor och familjedaghem i Härryda kommun har stängt fyra veckor varje sommaren. De barn vars föräldrar arbetar eller studerar under dessa veckor får plats på en sommaröppen förskola någonstans i kommunen.

Stängningsdagar

Vad har förskolan och familjedaghemmet för öppettider?

Härryda kommuns förskolor och familjedaghem har öppet mellan 06.00 och 18.30. Varje förskola eller familjedaghem har olika öppettider beroende på vad barnen har för behov utifrån hur föräldrarna arbetar eller studerar. Förskolorna och familjedaghemmen öppnar dock som tidigast klockan 06.00 och stänger som senast 18.30.

Kommunen är inte skyldig att erbjuda förskola eller familjedaghem på några andra tider. Omsorg på andra tider kan dock erbjudas i vissa fall efter att det gjorts en utredning kring familjens behov och kommunens möjlighet att erbjuda omsorg på annan tid.

Omsorg på obekväm arbetstid

Enligt skollagen behöver förskola inte erbjudas under kvällar, nätter, veckoslut eller i samband med större helger. Härryda kommun erbjuder inte denna form av omsorg i dagsläget.