Avgift och taxa - vanliga frågor och svar

Här finns frågor och svar för dig som undrar över räkningen, avgifter, inkomster med mera inom förskola och familjedaghem.

Lämna inkomstuppgifter

Inkomsten i hushållet är det som påverkar avgiftens storlek mest. Är barnet över tre år reduceras avgiften och är vistelsetiden mindre än 15 timmar per vecka är platsen avgiftsfri. Finns placerade syskon i familjen får man syskonrabatt. Förutsättningen för att få rätt avgift är att alltid ha hushållets aktuella inkomster registrerade hos oss.
Inkomstredovisning Länk till annan webbplats.

Vanliga frågor och svar

Hur fungerar maxtaxa?

Maxtaxan innebär att ett tak sätts för hur hög avgiften får bli för ett hushåll, beroende på hushållets inkomst och antal barn i kommunal förskola, familjedaghem eller fritidshem. 
Avgifter och regler

Vad räknas som avgiftsgrundande inkomst?

Alla inkomster som är skattepliktiga. Uppgifterna ska anges brutto, det vill säga innan skatten är dragen. Länk till e-tjänsten inkomstredovisning finner du högst upp på sidan. 

Jag har lämnat in en ny inkomstredovisning men räkningen är oförändrad?

Justeringen korrigeras så fort som möjligt men beroende på när förändringen är anmäld och när den är registrerad avgör om räkningen hinner ändras till innevarande månad eller nästkommande månad.

Min inkomst är högre än tidigare, hur påverkas avgiften?​

Eftersom du betalar en viss procent av hushållets inkomst i avgift så stiger avgiften ju högre inkomst du har, upp till maxtaxa.

Hur gör jag för att få autogiro eller e-faktura?

Kontakta kommunens ekonomifunktion,
telefon växel 031-724 61 00.

Hur kan jag få reda på räkningens OCR-nummer?

Kontakta kommunens ekonomifunktion,
telefon växel 031-724 61 00.

Vad ingår i inkomst?

Lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster samt överskott i inkomstslaget näringsverksamhet är beräkningsunderlag för barnomsorgsavgift. Det innebär exempelvis att barnbidrag och underhållsstöd inte ingår. Studiebidrag och studielån ingår inte heller. Däremot ingår exempelvis bilförmån.

När ska jag lämna inkomstuppgift?

Vid varje förändring av hushållets inkomst, ändrade familjeförhållanden, ändrad sysselsättning och dylikt. Även vid anmodan.

Finns det en betalningsfri månad?

Nej, avgiften betalas tolv månader om året med start den dagen som barnet börjar.

Betalar jag under inskolningstiden?

Ja.

Betalar jag även när vi har semester?

Ja, man betalar avgiften tolv månader om året.

Måste jag betala när mitt barn är sjukt?

Ja, men särskild prövning av avgiften kan göras om ditt barn är sjukt mer än 30 dagar. Läkarintyg kommer då att krävas.

Mitt barn går bara femton timmar men vi får en räkning?

För barn 1-2 år betalar du som vanligt efter hushållets bruttoinkomst. För barn 3-5 år är det avgiftsfritt 525 timmar, från och med höstterminen det år de fyller 3 år.

Ändras min avgift om barnets tid ändras från till exempel 40 till 30 timmar/vecka?

Nej, avgiften påverkas inte. Avgiften ändras bara om hushållets inkomst ändras.

Hur länge betalar jag om jag säger upp platsen?

Du betalar 30 dagar efter att du sagt upp platsen. Tänk på att säga upp den i god tid, det vill säga mer än 30 dagar innan du ska sluta, då betalar du bara så länge ni behöver platsen.