Vanliga frågor och svar förskola och familjedaghem

Här kan du få svar på frågor om ansökan och kö, om placering och om avgifter inom förskola och familjedaghem i Härryda kommun.

Vanliga frågor och svar

Förskoleplats servicegaranti

Härryda kommun garanterar att när du som vårdnadshavare har anmält önskemål om förskola ska vi erbjuda ditt barn förskola i kommunen inom fyra månader. För mer information om servicegarantin gå till:
Förskoleplats servicegaranti