Öppna förskolor och familjecentraler

Öppna förskolan är en mötesplats för familjer med barn mellan noll och sex år. Det är gratis att besöka öppna förskolor och du behöver inte anmäla dig i förväg.

På en öppen förskola bedrivs pedagogisk verksamhet för barn tillsammans med föräldrar eller annan vuxen, enligt förskolans läroplan. Här finns en miljö som stimulerar och uppmuntrar barns lek med varandra. Barnens lärande och utveckling är i centrum och du som vuxen ansvarar för ditt barn. På öppna förskolan kan du knyta nya kontakter, diskutera och få stöd i föräldrarollen

Vid sjukdom

Öppna förskolan arbetar för att begränsa smittspridning. Vi ber därför alla besökare att vara noga med:

  • Att endast helt friska barn och vuxna besöker öppna förskolan (viktigt att det inte heller finns sjuka syskon hemma)
  • Att alla besökare inomhus tvättar händerna direkt vid ankomst
  • Att vi håller ett säkert avstånd till varandra

För öppettider och planerade aktiviteter vänligen se de öppna förskolornas respektive facebook-sidor.

Följ oss på Facebook

Kontakt

Öppna förskolan i Hindås
031-724 85 11

Öppna förskolan i Landvetter
031-724 86 38

Öppna förskolan i Mölnlycke
031-724 82 59

Öppna förskolan i Rävlanda
072-083 90 65

Lotta Davidsson
Rektor
031-724 85 90
lotta.davidsson@harryda.se