Lyssna

Öppna förskolan i Landvetter

Öppna förskolan är en verksamhet där du som förälder eller annan viktig vuxen har möjlighet att tillsammans med ditt barn ta del av en stimulerande verksamhet fylld av lek, skapande, sång och musik.

Öppna förskolan fungerar som en mötesplats för både barn och vuxna där nya kontakter knyts och frågor kring föräldraskap och annat som hör livet till är en viktig del. Verksamheten riktar sig till olika målgrupper så som 0-6 år, Baby, "Unga föräldrar", "Ny i Sverige" - se respektive Öppen förskolas schema.

Öppna förskolan i Landvetter

Öppna förskolan är en del av familjecentralen Knuten. Vi finns i ett eget hus mellan Landvetterskolan och idrottshallen.Vi välkomnar alla barn i åldern 0-6 år tillsammans med förälder eller annan vuxen.

Vi finns på facebook

Där skriver vi om veckans aktiviteter som till exempel skapande verksamhet, utflykter och informationsträffar, samt om eventuella stängningsdagar.

Öppettider

Öppettider för öppna förskolan i Landvetter finns på vår facebooksida. Gå in och gilla så håller du dig uppdaterad om vår verksamhet.

Från och med onsdag 18 mars har vi enbart uteverksamhet öppet!PDF

Landvetter öppna förskolas facebooksida
länk till annan webbplats