Lyssna

Familjecentralen Hinden

Foto: Heléne Grynfarb, Scandinav bildbyrå.

Familjecentralen är en mötesplats för familjer, som väntar eller har barn i åldrarna 0 - 6 år. Här erbjuds olika kompetenser på ett enkelt sätt. Vi finns på HIndås Stationsväg 47, i samma hus som vårdcentralen. 

Vårt övergipande mål är:

  • Att främja god hälsa hos barn och föräldrar
  • Att erbjuda en nära mötesplats för alla barn och föräldrar
  • Att stärka det sociala nätverket runt barnen och föräldrarna
  • Att finna arbetsformer där barn och föräldrar är delaktiga
  • Att erbjuda lättillgängligt stöd
  • Att fungera som ett kunskaps- och informationscentrum
  • Att ge en mångsidig service genom att olika yrkesgrupper samarbetar

Vilka verksamheter finns

Kontakt

Lena Meijer,
Samordnare

lena.meijer@harryda.seRelaterad information

Logotyp. Tillgänglighetsinformation, databas om lokalers tillgänglighet

Lokalen/platsen finns med i tillgänglighetsdatabasen.