Västergärdets förskola

Varmt välkommen till Västergärdets förskola!

Förskolan är belägen på Salmeredsvägen i Landvetter, med närhet både till centrum och orörd natur i naturreservatet intill. Förskolan har sex barngrupper formade utifrån ålder, utveckling och behov. Grupperna heter Vatten, Måne, Luft, Sol, Eld och Jord

Arbetssätt

Vår utbildningsidé för förskolan utgår från att utbilda världsmedborgare med en positiv framtidstro, där barnen ges möjlighet att utveckla stadiga rötter och mod och vilja att pröva sina vingar i det livslånga lärandet. Vi arbetar utifrån relationell pedagogik, där kvaliteten i vår utbildning finns i mötet mellan människor. Det är i mötet med varandra vi kan bygga tillitsfulla relationer, som i sin tur är en arena för ett lustfyllt lärande genom hela livet.

Vi arbetar i åldershomogena grupper på Västergärdet för att tillgodose barnens behov och intressen, och under barnets förskoletid rör de sig mellan grupperna i huset där vi kan ge en progression i lärandet.

Introduktion

Vid introduktion på förskolan är anknytningen i relationsskapandet i fokus. Vi skapar forum för att lära känna varandra, våra miljöer, rutiner och strukturer på förskolan. Vi avsätter under introduktionsperioden två veckor där du som vårdnadshavare finns nära och tillgänglig för ditt barn, och utifrån ert och barnens behov lägger vi upp en struktur för introduktionsperioden.

Inne- och utemiljö

Vi har en härlig och inspirerande gård på förskolan där vi kan utmanas, upptäcka, leka och lära med flera sinnen. Vår förskola är ändamålsenlig i lokalerna med flera gemensamma mötesplatser i huset, bl.a. vårt Torg, vår ateljé och vår restaurang Kosten.

För de barn som sover en stund på dagen har vi vila utomhus under taket på vår stora veranda. Barnen sover i våra ”sovlådor”, som bäddas med liggunderlägg och sovsäckar. Att vila utomhus är ett hälsofrämjande perspektiv på Västergärdet.

Måltider

I Kosten bjuds vi på buffé till frukost, lunch och mellanmål, där vi tar vara på alla de möjligheter måltiderna ger till att samtala kring, uppleva och utforska vår relation till mat.

dfewfgqer

Kontakt

Charlotte Scott
Rektor
031-724 68 60charlotte.scott@harryda.se

Västergärdet förskola
Salmeredsvägen 4
438 33  Landvetter