Högåsens förskola

Högåsen

Varmt välkommen till Högåsens förskola!

På Högåsens förskola finns det tre avdelningar som är döpta efter djur: ekorren, haren och igelkotten.

Vid introduktion på förskolan är anknytningen i relationsskapandet i fokus. Vi skapar forum för att lära känna varandra, våra miljöer, rutiner och strukturer på förskolan. Vi avsätter under introduktionsperioden två veckor där du som vårdnadshavare finns nära och tillgänglig för ditt barn, och utifrån ert och barnens behov lägger vi upp en struktur för introduktionsperioden.

Dagen erbjuder en härliga mix av aktiviteter med kompisar, men också stunder av lugn och ro med möjlighet till rekreation och återhämtning. Alla barnen har någon form av nedvarvning/vila beroende på behov. För de barn som sover en stund på dagen har vi vila inomhus på madrasser i respektive grupp.

I arbetet med barnen utgår pedagogerna från barnens intressen och behov och skapar tillsammans med dem projekt och teman där läroplanens målområden på ett naturligt sätt vävs samman.

Vi har en härlig och inspirerande gård på förskolan där vi kan utmanas, upptäcka, leka och lära med flera sinnen. Vår förskola har väl tilltagna lokaler med goda möjligheter att tillsammans med barnen forma och erbjuda stimulerande och utmanande lek- och lärmiljöer utifrån förskolans uppdrags samt barnens intressen och behov.

Förskolans gård är med träd och buskar och är i sig en stimulerande utmaning för barnen. Närheten till skog- och naturvistelse ger oss fantastiska möjligheter till fler lärande rum.

Kontakt

Charlotte Scott
Rektor
031-724 68 60
charlotte.scott@harryda.se
Högåsens förskola
Högåsvägen 45
438 34 Landvetter