Kontaktuppgifter Björkängens förskola

Namn och telefon

Namn

Telefon

Kök

031-724 68 71

Myran

031-724 68 75

Ängen

031-724 68 73

Humlan

031-724 68 74

Smörblomman

031-724 68 59

Smultronet

031-724 68 58

Fjärilen

031-724 68 72