Älmhults förskola

Välkomna till Älmhults förskola i Hindås. Älmhults förskola har två avdelnigar, Gläntan och Ängen. Förskolan arbetar utefter inspiration av Reggio Emiliafilosofin. Filosofin innebär att förskola sätter barnens val, dess förkunskaper, tankar och teorier i första rummet. 

Vår genuina strävan på förskolan är att alla barn och pedagoger ska erhålla känslan av gemenskap och samhörighet. Pedagogerna utgår ifrån barnens tankar, idéer och kreativitet, för att på ett lustfyllt vis förundras och erövra ny kunskap tillsammans.

Vi har naturen runt knuten och nära till lekplatser, idrottshallen och möjlighet till utforskande promenader i vårt närområde. Vår fantastiska gård erbjuder barnen möjligheter till utforskande, motoriska utmaningar samt till inspirerande lek och aktiviteter. Förskolans gemensamma ”verkstad” är uppbyggd för att skapa möjlighet till inspirerande möten, lek, lärande och utveckling utifrån Reggio Emilia filosofin och här finns två pedagogistor som aktivt driver utveckling i miljön. Vi tar tillvara på barnens intresse och skapar stimulerande, utmanande och utvecklande miljöer både inomhus och utomhus.

Som ny till förskolan kommer du och ditt barn att få en introduktion in i förskolans utbildning. Introduktionen är föräldraaktiv där du som vårdnadshavare är med den första tiden och hjälper ditt barn med praktiska rutiner samt skapar en trygghet gentemot personal och kompisar. Vi utgår från att introduktionen tar cirka två veckor men vi följer barnets behov vilket gör att den kan gå fortare eller ta längre tid! Varje barn är unikt!

Vi har på Älmhults förskola eget tillagningskök. Maten tillagas på förskolan av kompetent personal och vi arbetar aktivt med begreppet närande, lärande måltider.

Kontakt

Maria Emanuelsson
Rektor
031-724 85 80maria.emanuelsson@harryda.se

Älmhults förskola
Skridskovägen 2
430 63 Hindås