Kommunala förskolor

Förskola

Det finns 28 kommunala förskolor i kommunen. Förskolorna är olika stora och antalet avdelningar kan variera. Åldersindelningen på förskolornas avdelningar kan variera. Vissa förskolor har åldersindelade grupper, medan andra har åldersblandade avdelningar med barn 1-5 år.

Allmän förskola

Barn som inte har plats i förskola eller familjedaghem ska erbjudas plats 15 timmar per vecka från och med höstterminen det år de fyller 3 år. Platsen är frivillig och avgiftsfri.

Kommunala förskolor

Kartan innehåller alla kommunala förskolor i Härryda kommun.