Till innehållet

Kommunala förskolor

Det finns 27 kommunala förskolor i kommunen. Förskolorna är olika stora och därför kan antalet avdelningar och åldersindelningen variera mellan olika förskolor. Vissa förskolor har åldersindelade grupper, medan andra har åldersblandade avdelningar med barn 1-5 år.

Glada barn på förskola som åker på lekredskap

Förskola för fler barn

Från 1 juli 2023 gäller en ny lag för rätt till förskola för fler barn som syftar till att främja språkutvecklingen. Det innebär att från augusti det år ditt barn fyller 3 år har barnet rätt att gå i allmän för­skola. Allmän förskola innebär att barnet får gå 15 timmar i veckan gratis med undantag för skollov.

Verksamhetsformerna inom förskola och pedagogisk omsorg skiljer sig något om åt utifrån lagstiftningen i skollagen. I förskolan är läroplanen styrande och det ställs krav på högskoleutbildad personal för att bidra till ditt barns utveckling och lärande, särskilt för att bidra till språkutvecklingen. Inom den pedagogiska omsorgen är läroplanen vägledande.

Ansök om plats på förskola

Barn kan tidigast börja förskola eller familjedaghem vid ett års ålder. Ansök senast fyra månader innan det datum du har behov av plats.

Ansök eller säg upp plats

Mat i förskolan

Kommunens förskolor har huvudsakligen en gemensam matsedel, gemensamma recept och gör gemensamma produktval.

Om mat i förskola och skola i Härryda kommun

Kontakt

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-01-15