Till innehållet

Kommunala förskolor

Det finns 27 kommunala förskolor i kommunen. Förskolorna är olika stora och därför kan antalet avdelningar och åldersindelningen variera mellan olika förskolor. Vissa förskolor har åldersindelade grupper, medan andra har åldersblandade avdelningar med barn 1-5 år.

Glada barn på förskola som åker på lekredskap

Allmän förskola

Barn som inte har plats i förskola eller familjedaghem ska erbjudas plats 15 timmar per vecka från och med höstterminen det år de fyller 3 år. Platsen är frivillig och avgiftsfri.

Ansök om plats på förskola

Barn kan tidigast börja förskola eller familjedaghem vid ett års ålder. Ansök senast fyra månader innan det datum du har behov av plats.

Ansök eller säg upp plats

Mat i förskolan

Kommunens förskolor har huvudsakligen en gemensam matsedel, gemensamma recept och gör gemensamma produktval.
Om mat i förskola och skola i Härryda kommun

Kontakt

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2022-10-27