Fristående förskolor

I Härryda kommun finns flera fristående förskolor som drivs som bolag, förening, kooperativ eller i kyrkans regi. Kartan längst ner på sidan innehåller alla fristående förskolor i Härryda kommun. Rubrikerna i kartan är länkade till respektive förskolas hemsida.

Ansökan om plats och kontaktuppgifter

Om du vill ansöka om plats på fristående förskola kontaktar du dem direkt. De ansvarar själva för sina kösystem och har egna rutiner vid fördelning av platser.

Du hittar kontaktuppgifter för respektive fristående förskola nedan.

Fridaskolan Länk till annan webbplats.
Rektor: Jessica Bergqvist
Telefon: 0721-58 00 02
E-post: jessica.bergqvist@fridaskolan.se

Förskolan Fisken Länk till annan webbplats. (Björketorps församlings förskola)
Rektor: Karin Julin
Telefon: 0301-44377
E-post: karin.julin@svenskakyrkan.se

Föräldrakooperativet Bamsebo Länk till annan webbplats. 
Rektor: Gunilla Dehlén
Telefon: 031-88 56 52
E-post: gunilla@bamsebo.org

Hindås Montessoriförskola Länk till annan webbplats.
Rektor: Anna-Karin Balder
Telefon: 073-505 55 52
E-post: rektor@hindasmontessori.se

JENSEN förskola Landvetters Backa Länk till annan webbplats.
Rektor: Linn Jansdotter
Telefon: 073-773 32 16
E-post: linn.jansdotter@jenseneducation.se

Råda Montessoriförskola Länk till annan webbplats.
Rektor: Jeanina Kärrström
Telefon: 0704-13 57 70
E-post: rektor@radamontessori.se

Skogsbärets kooperativa förskola Länk till annan webbplats.
Rektor: Ida Nilsson
Telefon: 0722-34 22 41
E-post: info@skogsbaret.se

Solbackens förskola Länk till annan webbplats.(Landvetter Härryda församlings förskola)
Rektor: Gudrun Öhlander
Telefon: 0704-10 71 15
E-post: gudrun.ohlander@svenskakyrkan.se

Ägar- och ledningsprövning

Kommunen ansvarar för att godkänna och utföra tillsyn för fristående förskolor, familjedaghem och friliggande fritidshem.

Från 1 januari 2019 skäptes kraven för enskilda huvudmän som driver fritstående förskolor eller friliggande fritidshem. De skärpa kraven omfattar inte pedagogisk omsorg. Kommunen ska göra en så kallad ägar- och ledningsprövning. Det innebär att godkännande lämnas om den enskilde:

1. genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten,

2. har ekonomiska förutsättningar att följda de föreskrifter som gäller för verksamheten, och

3. i övrigt har förutsättningar att följda de föreskrifter som gäller för utildningen.

Vidare krävs att den enskilde i övrigt bedöms lämplig.
(2 kap. 5 § skollagen 2018:100)

Anmälan vid förändring

En huvudman som gör förändringar inom ägar- och ledningskretsen ska anmäla detta till Härryda kommun inom en månad efter att ändringen ägt rum.
Anmälan om förändring inom ägar- och ledningskretsen Länk till annan webbplats.

Mer information

Sveriges kommuner och regioner, SKR, har tagit fram ett cirkulär som beskriver ägar- och ledningsprövning.
SKRs information Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.