Lyssna

Västergärdets kvalitetsarbete

Våra barn och elever är morgondagens världsmedborgare. Vi har förmånen att få vara deras guider under några år tills den dag de ska ta nästa stora steg i livet. Vi ska ge dem stabila rötter och starka vingar för att de ska kunna ta sig an framtiden.

Vår förskola arbetar för en Hållbar utveckling genom det sociala, ekonomiska och ekologiska perspektivet.
(Definition av värdeorden utifrån vetenskaplig grund; Samspelande atmosfär, Growth mindset, gruppers utveckling, relationell pedagogik).

Samskapande -Vi skapar tillsammans hållbara goda relationer. Vi är ett team tillsammans med barnen, där vi ser värdet och viljan i att dra åt samma håll. Vi formar vår verksamhet tillsammans genom levande dialog om förskolans uppdrag, och vi är ömsesidigt beroende av varandra i teamet. Tillsammans skapar vi den kultur som vi vill ska råda.

Engagemang -I vårt engagemang hittar vi meningsfullheten. Vi har ett engagemang för våra barn, vår verksamhet och vår värld för att skapa en positiv framtidstro hos våra barn.

Tillit -Vi har en medkänsla för varandra och vi skapar tillitsfulla relationer, där vi respekterar och ser värdet i varandras olikheter. Vi har ett prestigelöst klimat och kan prata med varandra om vårt eget “växande lärande”. Vi har en ömsesidighet och kvalitet i våra relationer och vill varandra väl.

Tydlighet -Vi strävar efter KASAM, en känsla av sammanhang. Vi har ett tydligt målorienterat arbete och riktning. Vi har en tydlig struktur. Vi är respektfullt ärliga och autentiska i vår kommunikation.Vi har en
medvetenhet och fokus på våra gemensamma mål och vårt förhållningssätt i alla situationer och möten i vår verksamhet. Vi är tydliga, öppna och ärliga i våra dialoger.