Lyssna

Västergärdet förskola

Västergärdets förskola är belägen på Salmeredsvägen i Landvetter, med närhet både till centrum och orörd natur i naturreservatet intill. Förskolan har i dagsläget fem grupper; Eld och Måne för de yngre och Vatten, Luft och Jord för de äldre.

Fokusområden för Västergärdet

Förskolan fokuserar på Hållbar utveckling genom tre perspektiv; det sociala, det ekonomiska och det ekologiska.

Det sociala kommer till uttryck i vårt värdegrundsarbete; hur vi fungerar tillsammans, hur vi värnar om varandra, skapar relation och lever förskolans demokratiuppdrag.

Det ekonomiska är i vårt samhälle en aspekt som vi behöver förhålla oss till, vilket gör att vi väljer att använda oss av återbruksmaterial till viss del, givetvis miljö- och giftsäkrat för allas bästa.

Det ekologiska perspektivet handlar bland annat om att värna om naturen och vår omvärld vi lever i, att skapa relation till djur- och naturliv för att på så sätt väcka känslan av att värna om den.

Vår verksamhetsidé för förskolan utgår från att utbilda världsmedborgare med en positiv framtidstro, där barnen ges möjlighet att utveckla stadiga rötter och mod och vilja att pröva sina vingar i det livslånga lärandet.

Förskolans lokaler och miljö

Förskolan är byggd för 6 avdelnigar men har 5 avdelningar öppna som organiseras efter barnens ålder.

Vi har en härlig och inspirerande gård där vi kan utmana och upptäcka med flera sinnen. Vår förskola är ändamålsenlig med flera gemensamma mötesplatser i huset, bl.a. vårt Torg, vår ateljé och vår restaurang Kosten. I Kosten bjuds vi på buffé till frukost, lunch och mellanmål, och vi tar vara på alla de möjligheter måltiderna ger till att samtala kring, uppleva och utforska vår relation till mat.

Pågående projekt

Colourful Children är ett Erasmus+ projekt som handlar om jämställdhet i förskolan. Projektets mål är att utveckla metoder och arbetssätt för att stärka arbetet med jämställdhet inom förskolan.

Västergärdet är en av två förskolor i kommunen som deltar i projektet tillsammans med förskolor i Italien, Spanien och Portugal. Projektet påbörjades under hösten 2018 och pågår fram till augusti 2021.

Projektet syftar till att utveckla och fördjupa befintliga metoder för att arbeta med jämställdhetsuppdraget inom förskolan. Vi i Sverige har huvudansvaret för att leda arbetet med metodutvecklingen i projektet.

Vid tre tillfällen träffas pedagoger från de olika förskolorna på lärandekonferenser i Spanien, Portugal och Sverige.

dfewfgqer

Kontakt

Charlotte Scott, rektor
031-724 68 60charlotte.scott@harryda.se

Västergärdet förskola
Salmeredsvägen 4
438 33  Landvetter

Relaterad information

Tempus

E-tjänster och blanketter

gfdgh
dfg