Lyssna

Stommens förskola

Stommens förskola ligger mellan Landvetterskolan och bostadsområdet Södra stommen. I förskolans närhet finns Landvetter centrum med bussterminal och Landvetters nya kulturhus med tillhörande bibliotek.

På Stommens förskola finns det tre avdelningar, Grön för de yngsta barnen samt Röd och Blå för de lite äldre barnen. Pedagogerna arbetar medvetet utifrån förskolans läroplan där barnens inflytande är en viktig del av dagen. Pedagogerna förändrar ofta förskolans miljöer tillsammans med barnen för att utmana och inspirera och hitta balans mellan aktivitet och lugna stunder.

På förskolan finns en matsal, där barn från Röd och Blå äter. På morgonen har vi "drop-in-frukost", vilket innebär att barnen äter frukost allt eftersom de kommer.

Likabehandlingsplanen ligger till grund för arbetet kring GODA MÖTEN. Vi arbetar för att förskolan ska präglas av ett förhållningssätt där vi visar respekt för varandra och varandras olikheter. Vi vill att våra olikheter ska tas tillvara och vara en tillgång i vår verksamhet. På förskolan finns barn från flera olika nationaliteter, vilket berikar vår verksamhet.

Avdelningarna samarbetar med varandra och barnen ingår bland annat i gemensamma tvärgrupper och vi har sångsamlingar tillsammans. En del av verksamheten bedrivs utomhus, på vår gård och även genom utflykter i närmiljön och i skogen.

I vår närhet finns Landvetters nya kulturhus som besöks ofta.

Vi använder oss av Pluttra, ett digitalt verktyg, där barnen ges möjligheter att vara medproducenter till sin egen dokumentation. Med hjälp av Pluttra kan pedagoger, vårdnadshavare och barn följa förskolans pedagogiska verksamhet och barnens olika lärprocesser.

Välkommen att besöka oss!

Kontakt

Charlotte Scott, rektor
031-724 68 60charlotte.scott@harryda.se

Stommens förskola
Idrottsvägen 9
438 22 Landvetter