Lyssna

Sjöholmens kvalitetsarbete

Våra barn och elever är morgondagens världsmed-borgare. Vi har förmånen att få vara deras guider under några år tills den dag de ska ta nästa stora steg i livet. Vi ska ge dem stabila rötter och starka vingar för att de ska kunna ta sig an framtiden.

​Bakgrund till våra prioriterade mål

Vi är en förskola som i många år har varit Grön Flagg- certifierad. Det har varit och är en bas i vårt arbete. Vår verksamhetsplanering sker utifrån de mål vi har satt upp i Grön Flagg.

Vi har regelbundet gjort besök i naturen med barnen och gett dem möjlighet att utforska och bland annat bekanta sig med skogen. Varje år deltar vi dessutom i en skräpplockardag som anordnas av Håll Sverige Rent, då vi tillsammans går en promenad i vår närmiljö och städar naturen ren från skräp som vi sedan sorterar.

Exempel på ett av våra projekt

När vi är ute i naturen ser vi ofta skräp som ligger på marken. Det startar funderingar hos barnen om vad som händer med skräpet. Utifrån det intresset har vi samtalat kring hur vi ska kunna undersöka vad som händer tillsammans med barnen. Det har resulterat i att vi grävt ner en planka i vårt land, och barnen har fått diskutera vad vi skulle sätta på den och hur det skulle fästas. Efter det fick barnen komma fram till hur vi skulle få ner den i jorden och utföra det arbetet. Under projektets gång dokumenterade vi i ord och bild vad som skedde.
I sju månander låg plankan nedgrävd. Under tidens gång kom den vid ett flertal tillfällen på tal. Eftersom vi på vår dokumentationsvägg hade synliggjort processen för barnen uppstod ofta dialog mellan barnen om vad som kunde ha skett.

”Jag är säker på att det har blivit jord av den där mjölkkartongen” .
”Masken har nog ätit upp osten”. En diskussion uppstod kring glasburken, några trodde att den skulle vara kvar och några trodde att den också blivit till jord. När det i maj månad var dags att gräva upp plankan fick barnen dokumentera sina tankar och berätta för varandra.

Plankan

Så arbetar vi vidare

I vårt uppdrag ligger att ständigt arbeta med hur människor, natur och samhälle påverkar varandra. Miljöplankan var ett sätt att påvisa enkla kemiska processer. Under olika perioder prioriterar vi olika miljöaspekter, t ex vattenförbrukning, elförbrukning och källsortering.

Läroplanen lyfter bl a fram ”..att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap.”

Det gäller för oss att fånga upp barnens funderingar och utgå därifrån, väcka tankar och samtala runt olika fenomen.