Lyssna

Salmereds förskola

Salmereds förskola ligger nära vackra naturområden omgivet av villor och mindre flerfamiljshus. Vi har fina ljusa lokaler och vi strävar efter att ha lärmiljöer som lockar fram kreativitet och fantasifulla lekar.

Förskolan är organiserad i tre avdelningar med två äldre, Smaragden och Diamanten och en yngre, Kristallen/Pärlan.

Vår verksamhet är trygg, rolig och lärorik. Här bemöts varje barn utifrån sina behov och förutsättningar och deras intressen står i centrum. Vi skapar kreativa lärmiljöer där vi förundras tillsammans med barnen för att berika och utmana dem i deras lärande. Vi arbetar medvetet med det normkritiska förhållningssättet för att ge alla barn samma möjligheter. Under läsår 20/21 kommer vi att avsluta vårt Erasmus+ projekt kring normkritik, From Majority to Everyonelänk till annan webbplats.

Genom vårt dokumentationsverktyg, Unikum blir barnens lärande och utbildningens innehåll väl synligt för alla.

Här arbetar engagerade pedagoger som inspirerar barnen till att upptäcka, lära och samspela med varandra. Som grund för verksamheten ligger läroplanen för förskolan Lpfö 18länk till annan webbplats och Härryda kommuns helhetsidé, Rötter och Vingarlänk till annan webbplats.

På Salmereds förskola har vi utevila, vilket innebär att alla yngre barn sover ute i egen vagn.

Vi hälsar alla familjer varmt välkomna till Salmereds förskola!

Kontakt

Maria Stendahl, rektor
031-724 86 54
maria.stendahl@harryda.se

Salmereds förskola
Brunnslyckevägen 2
438 35 Landvetter