Lyssna

Pixbo förskola

Pixbo förskola ligger i utkanten av Mölnlycke. Förskolan är indelad i tre åldershomogena hemvister och 9 pedagoger. En yngrebarnsgrupp 1-2 år, en mellanbarnsgrupp 3-4 år och en äldrebarnsgrupp 4-5 år. Vi arbetar i åldershomogena grupper eftersom vi ser att detta ger oss bättre förutsättningar att möta barnen utifrån deras möjligheter.

På Pixbo förskola arbetar vi kontinuerligt med våra lärmiljöer både inom- och utomhus. Vi vill ge barnen tillgång till utmanande och inspirerande miljöer med närvarande pedagoger som utgår ifrån ett utforskande arbetsätt och där barnen är medskapare av kunskap. Barnen är delaktiga i utformandet av miljöerna så att de utgår från deras intressen och behov.

Hela förskolan arbetar med ett gemensamt projekt, och detta läsår är det gården. Vi vill göra barnen delaktiga i hur vi utformar vår förskolegård så att den blir inspirerande för dem.

Vi dokumenterar vår verksamhet tillsammans med barnen med hjälp av vårt digitala verktyg, Pluttra.

Kontakt

Tomas Hubert, rektor
031-724 69 40
tomas.hubert@harryda.se

Pixbo förskola
Plommonvägen 1A och 1B
435 43 Pixbo