Lyssna

Nysäters kvalitetsarbete

Våra barn och elever är morgondagens världsmedborgare. Vi har förmånen att få vara deras guider under några år tills den dag de ska ta nästa stora steg i livet. Vi ska ge dem stabila rötter och starka vingar för att de ska kunna ta sig an framtiden.

Kvalitet i korthet

Mål som är framtagna från vårt systematiska kvalitetsarbete är:

  • I vår förskola får barnen möjlighet att utveckla sitt språk och sin förmåga att kommunicera och förmedla upplevelser, erfarenheter och idéer.
  • I vår förskola utgår uppföljning, analys och dokumentation från barnens erfarenheter, förutsättningar och intressen och i vilka sammanhang som barnet visar gensvar, engagemang och motivation.

Bakgrund till målen är utifrån en analys som gjordes från förra årets resultat. Där framkommer det att vi behöver utveckla vårt arbetssätt i hur vi utvecklar barnen i kommunikation och uttryck. Vi behöver utveckla möjligheten för barnen att få uttrycka sig genom olika estetiska språk och vi behöver också märkvärdiggöra att fler språk än svenska används på förskolan och i samhället.

Dokumentationen ska vara en hjälp och stöd för oss då vi prioriterar och planerar arbetet, men vi behöver fortsätta att lära och utvecklas tillsammans för att hamna där. Det arbetar pedagogerna med på sina utvecklingsdagar och då de har tid för reflektion enskilt eller tillsammans i kollegiet.

Med barnen kommer vi att fokusera på att ge dem möjligheter att kommunicera i tal och skrift, samt genom olika estetiska uttrycksformer både i traditionell och digital form.

Pedagogerna kommer att dokumentera och reflektera som en del av det dagliga arbetet med barnen där de tar tillvara deras uttryck, frågor och resonemang.

Som hjälp för pedagogerna så ingår vi i läslyftet, där de kontinuerligt blir handledda, samt vi ingår även i kommunens satsning Bordercrossing som fokuserar på uttrycksformer och barns resonemang.