Lyssna

Mystens förskola

Mystens förskola startade 2010 och ligger i Önnerödsområdet, norr om Landvetter centrum. Vi har ljusa, fina lokaler och en stor härlig gård som gränsar till fina skogs- och naturområden.

Mystens förskola startade 2010 och ligger i Önnerödsområdet, norr om Landvetter centrum. Vi har ljusa, fina lokaler och en stor härlig gård som gränsar till fina skogs- och naturområden.

Förskolan har fem avdelningar Draken, Trollet och Skogsälvan, Filuren och Knyttet. På våra avdelningar går ca 90 barn i åldern 1- 5 år. Vi arbetar åldersindelat 1-3 år och 3-5 år på våra avdelningar.

Vår verksamhet är trygg, rolig och lärorik. Här bemöts varje barn utifrån sina behov och förutsättningar och deras intressen står i centrum. Vi skapar kreativa lärmiljöer där vi förundras tillsammans med barnen för att berika och utmana dem i deras lärande. Vi arbetar medvetet med det normkritiska förhållningssättet för att ge alla barn samma möjligheter. Under läsår 20/21 kommer vi att avsluta vårt Erasmus+ projekt kring normkritik, From Majority to Everyonelänk till annan webbplats

Genom vårt dokumentationsverktyg, Unikum blir barnens lärande och utbildningens innehåll väl synligt för alla.

Här arbetar engagerade pedagoger som inspirerar barnen till att upptäcka, lära och samspela med varandra. Som grund för verksamheten ligger läroplanen för förskolan Lpfö 18länk till annan webbplats och Härryda kommuns helhetsidé, Rötter och Vingarlänk till annan webbplats.

På Mystens förskola vilar de yngsta barnen oftast utomhus i egna vagnar.

Alla familjer hälsas varmt välkomna till Mystens förskola!

Kontakt

Maria Stendahl, rektor
031-724 86 54
maria.stendahl@harryda.se

Mystens förskola
Härkeshultsvägen 30
438 35 Landvetter