Lyssna

Ljungnas kvalitetsarbete

Våra barn och elever är morgondagens världsmedborgare. Vi har förmånen att få vara deras guider under några år tills den dag de ska ta nästa stora steg i livet. Vi ska ge dem stabila rötter och starka vingar för att de ska kunna ta sig an framtiden.

Ljungna förskola består av tre avdelningar som arbetar
uppdelade efter barns ålder och mognad. På Blåklockan tar vi
emot de yngsta barnen, på Vitsippan går de mellanstora barnen och på Tussilago huserar förskolans äldsta barn. På varje avdelning arbetar det två förskollärare och en barnskötare. Dagarna fylls av lek och lärande under trygg översyn och närvaro av pedagoger med barns bästa i fokus.
Byggnaden, som är nyrenoverad, ligger i ett trevligt område och har en gård som tillåter och inspirerar till härlig lek. Förskolan har skog och natur som granne och promenader i närområdet är ett vanligt inslag i barnens dag. Mölnlycke centrum med sitt utbud av bibliotek och kulturhus är också beläget på lagom gångavstånd.

Avdelningarna är rymliga och innehåller alla en mängd både stora och mindre rum att lära och leka i. Vitsippan och Tussilago har också ”Hallen” till sitt förfogande. Här utökas avdelningarnas lärmiljöer efter intresse och behov, här finns också möjlighet för barnen att mötas i nya konstellationer. I den interaktiva delen av ”Hallen” ges tillfälle att lämna tid och rum. Projektorn speglar miljöer som ger djup och ny inspiration i leken och gör världen mer begriplig genom att erbjuda vägar in till världens alla gåtor endast ett handtryck bort.

Systematiskt kvalitetsarbete 2015/16

Genom analys av föregående pedagogiska års kvalitetsarbete, formulerades årets kunskaps- och värdegrundsmål.

  1. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att förstå och handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande (Lpfö 98/10)

 

Resultat

Sammantaget för samtliga avdelningar, syns ett klart resultat som visar på att barnen på Ljungna förskola under det pedagogiska året 2015/16,
har getts större möjligheter att delta i olika former av samarbete och beslutsfattande, än föregående år. Att säkerställa huruvida barnen har utvecklat sin förmåga att förstå och handla efter demokratiska principer, är naturligtvis svårt. Vad vi däremot med säkerhet kan fastställa är att barnen har getts möjlighet att uppleva demokrati och dess principer
på förskolan under året som gått.