Lyssna

Ljungna förskola

Ljungna förskola ligger i ett lugnt och lummigt villaområde i norra Mölnlycke. Ljungna förskola har tre avdelningar, Blåklockan med barn 1-3 år, Vitsippan med barn 3-4 år och Tussilago med barn 4-5 år.

Ljungna förskola har under läsåret arbetat med  ”Det goda mötet” som ett prioriterat mål för hela vår enhet.

  • Alla barn ska känna sig välkomna och bli sedda och lyssnade på i sin dagliga vistelse i verksamheten.
  • Vi ska arbeta för att genom det goda mötet skapa ökad trivsel på vår arbetsplats.
  • Vi ska arbeta för att skapa goda möten med vår närmiljö och dess material. 

I Härryda kommun strävar vi mot att alla barn, elever och personal ska känna sig trygga och respekterade i förskolan och skolan. Diskriminering och kränkande behandling accepteras inte i någon form, vare sig mellan elever eller mellan personal och elever. All verksamhet i Härryda kommuns förskolor och skolor ska genomsyras av ett jämlikt, solidarisk och demokratiskt förhållningssätt. Detta är målsättningen i Härryda kommuns plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Pluttra är ett relativt nytt digitalt dokumentationsverktyg som förskolan använder där föräldrarna genom inloggning kan få information, blogg och portfolio om sitt barn.

Varje läsår slutar vi med en gårdsfest för barn och föräldrar och andra anhöriga.

Kontakt

Tomas Hubert, rektor
031-724 69 40
tomas.hubert@harryda.se

Ljungna förskola
Krokusvägen 2
435 31 Mölnlycke