Lyssna

Krokens förskola

Krokens förskola ligger i Mölnlycke. På Krokens förskola är samtalet, mötet, vårt förhållningssätt och våra lärmiljöer de mest betydande verktygen i vår verksamhet.

På Krokens förskola står vi för ett flexibelt arbetssätt utifrån barnens intresse i ett hållbart lärande. Vi strävar efter att barnen ska ha och uppleva att de har inflytande över sin dag och verksamheten är i ständig utveckling där barnens intressen är i centrum.

Vår övertygelse är att alla barn kan och det är vår roll som pedagoger skapa de rätta förutsättningarna för varje enskild individ. Varje barn är unikt och därför bemöter vi alla barn olika. Vi vill ta tillvara och veckla ut barnets förmåga till ansvarskänsla och social kompetens.

Förskolan arbetar med ett gemensamt projekt vars syfte är att skapa en röd tråd i verksamheten inom- och utomhus med fokus på miljö, material och förhållningssätt. Projektet har pågått under flera år och vi anser att ju längre tid projektet pågår desto större är sannolikheten att det leder till att verksamheten förändras och utvecklas.

Pedagogernas viktigaste roll i verksamheten är att i samspel inspirera, utmana och bekräfta barnet. För att skapa de bästa förutsättningarna för barnen har vi valt att organisera förskolan i åldershomogena grupper. Krokens förskola består av två hemvister för de yngsta barnen 1-2 år, två hemvister för barn i åldern 2-4 år samt två hemvister för de äldsta barnen 4-5 år. Förskolan är består av två flanker med tre hemvister på varje samt ett gemensamt torg och en gård som binder samman verksamheten. De yngsta barnen sover utomhus i sina egna vagnar.

Kontakt

Liselott Pettersson, rektor
031-724 84 90
liselott.pettersson@harryda.se

Krokens förskola
Krokens väg 2
435 42 Mölnlycke