Lyssna

Hulelyckans kvalitetsarbete

Våra barn och elever är morgondagens världs­med­borgare. Vi har förmånen att få vara deras guider under några år tills den dag de ska ta nästa stora steg i livet. Vi ska ge dem stabila rötter och starka vingar för att de ska kunna ta sig an framtiden.

Prioriterade mål detta läsår

Som en del i vårt systematiska kvalitetsarbete genomförs en analys av det gångna läsåret i verksamheten. I denna analys identifierade vi några utvecklingsområden att fokusera extra på. Under läsåret 16-17 har vi fokuserat på att fördjupa Härryda kommun vision Rötter och Vingar. Det arbetet ska leda till vår enhets verksamhetsidé eller verksamhetskultur. Vi har också arbetat fördjupat med att skapa goda möten i vardagen för alla som vistas på vår förskola.

Projekt

På Gräshoppan där de äldre barnen har sin hemvist har alla arbetat fokuserat på insekter och småkryp. Barnen visade stort intresse för de insekter som fanns på förskolegården och detta växte till ett projekt som pågått till och från under det gångna läsåret. Barnen har skaffat sig stor kunskap genom att mer intensivt studera gråsuggor och grodyngel. Förskolan har också förmånen att i sitt närområde kunna studera livet i en bäck och naturen kring Wendelsbergsparken.

För de yngre barnen som vistas på Nyckelpigan har också småkryp varit ett spännande lärområde. De har även arbetat fokuserat med ett material kring figurerna Babblarna. Detta material stimulerar språkutvecklingen hos små barn samtidigt som det väcker lusten att lära genom olika figurer och berättelsen kring dessa.

Exempel på barns förändrade lärande genom våra olika projekt är många. Barnen visar tydligt intresse för att tänka reflekterande, och att formulera frågeställningar för att komma vidare i projektet. Barnen samarbetar fokuserat för att nå gemensamma mål.

Vi tänker att barn ska arbeta med projekt som inspirerar dem. I projekt arbetar barnen tillsammans för att utveckla förmågor och kunskaper kopplade till läroplanen. Det projektbaserade arbetssättet gör det möjligt för oss att möta alla barn efter dess förutsättningar.

Vidareutveckling

Under nästkommande läsår kommer vi att fortsätta arbetet mot vår enhets verksamhetsidé eller verksamhetskultur. Vi kommer också fördjupat att tillsammans med barnen utveckla våra lärmiljöer på förskolorna med en stråvan mot goda möten för alla på vår enhet.

Vi kommer fortsatt att använda oss av ett projekterande arbetssätt. Vi har förhoppningar om att våra projekt under detta läsår ska ha satt spår som leder till fortsatt inspiration under detta läsår och framåt.