Lyssna

Högåsens kvalitetsarbete

Våra barn och elever är morgondagens världsmedborgare. Vi har förmånen att få vara deras guider under några år tills den dag de ska ta nästa stora steg i livet. Vi ska ge dem stabila rötter och starka vingar för att de ska kunna ta sig an framtiden.

Högåsens prioriterade mål som är hämtade från förskolans läroplan har under läsåret 2017-2018 varit:

Normer och värden:
Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.

Utveckling och lärande:
Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och att förstå rättigheter och skyldigheter.

Vi ville arbeta utifrån dessa målformuleringar för att barnen skulle utveckla en förståelse och respekt för varandra och varandras känslor, oavsett ålder och kön. Vi ville också att barnen ska se det som en självklarhet att hjälpa den som behöver det.

Effekter som vi ville se var att;
  • Barnen med ord och handling självmant skulle vilja hjälpa sina kompisar och ha en förståelse för vikten av medmänsklighet.
  • Barnen skulle visa en vilja att dela med sig av sin kunskap för att hjälpa sina kompisar och att våga be om hjälp när hen behöver det.
  • Vi ville också fläta in föregående års temaarbete som handlade om kropp och hälsa.
Temaarbetet har utgått från boken “Pannkakstrollet” av S Blankenfiell (en av pedagogerna på förskolan). Boken handlar om ett troll som inte är så snäll / trevlig mot dem han möter på väg till affären där han ska köpa ägg till sina pannkakor, så de bestämmer sig för att vara elaka tillbaka. De ångrar sig och ber om ursäkt och hjälper sedan trollet med olika saker, vilket mynnar ut i att de äter pannkakor tillsammans för “pannkakorna smakar godare när man äter tillsammans än när man äter dem ensam”.

Förutom dessa övergripande mål så har dessa mål sammanflätas i dem.

Förskolan skall sträva efter att varje barn;

  • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar.

Under temaarbetet med pannkakstrollet har därför barnen fått vara med att tillverka rekvisita för en teater om sagan. Några har byggt hus till pannkakstrollet och det har serverats pannkakor. I början av läsåret spelade pedagogerna upp sagan som en teater för barn och föräldrar, i slutet av läsåret avrundades temat med att barnen spelade teater för föräldrar utifrån sagan.

Reflektioner / resultat:
Vi ser att barnen ständigt utvecklas och skapar olika relationer med varandra. De hjälper ofta varandra eller påkallar vår hjälp för någon kompis skull och vår upplevelse utifrån vad vi ser och från vår dokumentation är att de bryr sig om varandra. Detta märks vid måltider, ute på gården, i lekar och i tamburerna när de ska gå ut eller kommer in.

Barnen är delaktiga i det mesta som händer på förskolan. Det är deras intressen som pedagogerna utgår ifrån när de tillför material och aktiviteter som utmanar och stimulerar. Barnens tankar, reflektioner, om det som sker på förskolan lyfts i samtal med dem. Dokumentation finns på väggar och i Pluttra, där är barnen delaktiga.

Vårdnadshavare är delaktiga genom att alltid vara välkomna in på avdelningarna, genom samtal, Pluttra mm.

Vid våra reflektioner har vi främst använt oss av Pluttra, Förskolans läroplan samt de dokumentationer som finns uppsatta.

Inför läsåret 2018-19 har pedagogerna valt att inte arbeta lika tema-inriktat utan i olika mindre projekt där de tydligare utgår från det som barnen intresserar sig för i olika perioder.