Lyssna

Hindås kvalitetsarbete

Våra barn och elever är morgondagens världsmedborgare. Vi har förmånen att få vara deras guider under några år tills den dag de ska ta nästa stora steg i livet. Vi ska ge dem stabila rötter och starka vingar för att de ska kunna ta sig an framtiden.

Våra värden

SAMSYN:
-Vi respekterar varandras olikheter, alla är unika vilket är en styrka och tillgång.
-Vi har en levande dialog om förskolans uppdrag och vår tolkning av den.
-Vi är tydliga, öppna och ärliga i våra dialoger.
-Vi har en medvetenhet och fokus på våra gemensamma mål och vårt förhållningssätt i alla situationer och möten i vår verksamhet.
-Vi är ett team tillsammans med barnen, där vi ser värdet och viljan i att dra åt samma håll.

TRYGGHET:
-Vi vill alla verksamhetens och varandras bästa och värnar om varandra.
-Vi har en positiv förväntan och nyfikenhet gentemot varandra.
-Vi är prestigelösa i vårt förhållningssätt mot både barn och vuxna.
-Vi är inlyssnande och lyhörda i det mellanmänskliga mötet för att skapa en trygg och lustfylld verksamhet för alla som deltar.
-Vi möter varandra genom att vara närvarande i varandras livsvärldar, för att kunna förstå och bemöta varje individ.

ANSVAR:
-Vi tar ansvar för oss själva som en del i helheten och i vårt uppdrag, och för att alla barn får en likvärdig utbildning på vår förskola.
-Vi tar ansvar för verksamhetens utveckling med ett positivt och konstruktivt deltagande i alla delar i verksamheten.
-Vi är medvetna om vårt ansvar som förebilder och kulturbärare.

RELATIONER:
-Vi strävar efter att skapa goda relationer i hela verksamheten där alla får möjligheten att göra sig förstådd och att förstå.
-Vi eftersträvar en god utbildning genom goda relationer, där vi pedagoger är härvarande med barnen i nuets pedagogik.

KREATIVITET:
-Vi ger varandra positiv uppmuntran, är nyfikna på varandra och ger varandra feedback.
-Vi är alla i ett eget livslångt lärande och lär vidare tillsammans, barn och vuxna.