Kontakt
Lyssna

Hindås kvalitetsarbete

Våra barn och elever är morgondagens världsmedborgare. Vi har förmånen att få vara deras guider under några år tills den dag de ska ta nästa stora steg i livet. Vi ska ge dem stabila rötter och starka vingar för att de ska kunna ta sig an framtiden.

Våra värden

SAMSYN:
-Vi respekterar varandras olikheter, alla är unika vilket är en styrka och tillgång.
-Vi har en levande dialog om förskolans uppdrag och vår tolkning av den.
-Vi är tydliga, öppna och ärliga i våra dialoger.
-Vi har en medvetenhet och fokus på våra gemensamma mål och vårt förhållningssätt i alla situationer och möten i vår verksamhet.
-Vi är ett team tillsammans med barnen, där vi ser värdet och viljan i att dra åt samma håll.

TRYGGHET:
-Vi vill alla verksamhetens och varandras bästa och värnar om varandra.
-Vi har en positiv förväntan och nyfikenhet gentemot varandra.
-Vi är prestigelösa i vårt förhållningssätt mot både barn och vuxna.
-Vi är inlyssnande och lyhörda i det mellanmänskliga mötet för att skapa en trygg och lustfylld verksamhet för alla som deltar.
-Vi möter varandra genom att vara närvarande i varandras livsvärldar, för att kunna förstå och bemöta varje individ.

ANSVAR:
-Vi tar ansvar för oss själva som en del i helheten och i vårt uppdrag, och för att alla barn får en likvärdig utbildning på vår förskola.
-Vi tar ansvar för verksamhetens utveckling med ett positivt och konstruktivt deltagande i alla delar i verksamheten.
-Vi är medvetna om vårt ansvar som förebilder och kulturbärare.

RELATIONER:
-Vi strävar efter att skapa goda relationer i hela verksamheten där alla får möjligheten att göra sig förstådd och att förstå.
-Vi eftersträvar en god utbildning genom goda relationer, där vi pedagoger är härvarande med barnen i nuets pedagogik.

KREATIVITET:
-Vi ger varandra positiv uppmuntran, är nyfikna på varandra och ger varandra feedback.
-Vi är alla i ett eget livslångt lärande och lär vidare tillsammans, barn och vuxna.