Lyssna

Finnsjöns kvalitetsarbete

Våra barn och elever är morgondagens världsmed-borgare. Vi har förmånen att få vara deras guider under några år tills den dag de ska ta nästa stora steg i livet. Vi ska ge dem stabila rötter och starka vingar för att de ska kunna ta sig an framtiden.

Prioriterat mål - Synliggöra mångfaldsperspektivet

Förskolan har valt att arbeta med att varje barn utvecklar förståelse för allas lika värde, respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö samt sin förmåga att uttrycka känslor, känna gemenskap och kamratskap. Som en del i detta arbete har förskolan haft ett gemensamt sagotema, Herr Pinnemanns äventyr. Syftet med sagotemat har varit att barn och pedagoger utgått från gemensamma upplevelser för att skapa sammanhållning, samarbete, leka och lära tillsammans. Barnen har givits fantasifulla och roliga upplevelser som på ett lärorikt sätt har givit dom möjlighet att utveckla sin nyfikenhet och lust att lära tillsammans. På i Ur och Skur avdelningen har de följt årstidsväxlingarna och har på ett naturligt sätt kopplat ihop detta med temat.

Pedagogerna har arbetat med barns inflytande, delaktighet och socialt sampel genom att de har delat upp barnen i mindre grupper och pedagogerna har lyssnat in barnen och tagit vara på deras idéer och tankar om verksamheten. Barnen har kommit till pedagogerna med sina egna förslag på vad de vill göra och de har haft stor möjlighet att påverka innehållet. Barnen har varit delaktiga i planeringen av olika aktiviteter såsom till exempel Pinnemanparty och pyjamasparty. I arbetet med att skapa en gruppkänsla har ”veckans kompis” varit en metod. I samtal har barn och pedagoger tillsammans reflekterat över hur en bra kompis ska vara. Barnens förslag har använts om någon eller några till exempel upplever sig orättvist behandlad, känner sig ledsen eller är hjälpsam. Uttryck som "då tycker vi lika" eller "då tycker vi olika" är begrepp barnen har skapat en förståelse kring och barnen har själva börjat använda sig av dessa uttryck i samtal med varandra.

Litteratur som utgår från temat om mångfald, likheter, olikheter och känslor har funnits tillgänglig i verksamheten. Böckerna har bidragit till samtal om hur andra kan känna sig och barnen har visat stor förståelse för hur andra kan uppleva olika situationer.