Lyssna

I Ur och Skur

En avdelning på Finnsjöns förskola arbetar i enlighet med Friluftsfrämjandets barnverksamhet "I Ur och Skur".

Grunden i verksamheten är att ge barn i åldern 3-5 år ett rikt friluftsliv genom naturupplevelser året runt och därmed finns I Ur och Skurs verksamhetsidé som en grön tråd i allt vi gör. Den går ut på att skapa miljömedvetande genom friluftsliv, lek och äventyr i vår natur där människan är en naturlig del i kretsloppen.

Barns behov av kunskap, rörelse och gemenskap tillfredsställs genom vistelse ute i naturen året om. De får uppleva med hela kroppen, öva sina sinnen och jämföra sådant som finns på ängen, i skogen och vid sjön. Målet är att få förståelse och kunskap om sambanden i naturen därför att livet i naturen berikar oss som människor. I Ur och skur bygger på samverkan mellan ledare, barn och föräldrar. Kunskaperna förmedlas till barnen genom lek, undersökande arbetssätt och med våra olika uttrycksmedel i eller med hjälp av naturen. Barnen lär sig hur de bäst uppträder i naturen och blir miljömedvetna. För att barnen ska få naturkänsla är det viktigt att de trivs och har roligt!