Lyssna

Finnsjöns förskola

Finnsjöns förskola har fem avdelningar. Tomtebo, Trollebo, Humlan och Myran har barn i åldern 1-5 år. Trollsländan är en I Ur och Skur avdelning med barn i åldern 3-5 år.

Förskolan har en vacker naturgård som ständigt utmanar och väcker barnens nyfikenhet och stimulerar deras motoriska utveckling. Gården är varierad med skogspartier, sandlådor, gungor, cykelslingor och gräsmattor som inbjuder till bollspel och andra aktiviteter. Närheten till den fina naturen runt Finnsjön gör också att vi får gott om möjligheter att uppleva och lära oss om skog och miljö samt att värna om naturen.

Vår förskola ska vara en plats där både barn och vuxna känner glädje, trygghet och delaktighet. Vi värnar om det goda mötet mellan barn, pedagoger och föräldrar. Våra styrdokument och barnens nyfikenhet och intresse ligger till grund för vår verksamhet. Pedagoger och barn upptäcker och utforskar sin omvärld tillsammans i ett tematiskt arbetssätt.

Vi använder oss av ett digitalt verktyg, Pluttra för att beskriva verksamhetens innehåll och för att dokumentera barnens utveckling och lärande.

Välkommen att besöka oss.

Kontakt

Christian Liljemark, rektor
031-724 86 52
christian.liljemark@harryda.se

Finnsjöns förskola
Finnsjövägen 5
435 41 Mölnlycke